Pages

Binomni epidemiološki modeli
Binomni epidemiološki modeli
Ivana Blažević
U ovom radu opisana je klasa epidemioloških stohastičkih modela u diskretnom vremenu koji se temelje ne binomnoj distribuciji. Kako se radi o diskretnom skupu stanja, modele se može zapisati pomoću Markovljevih lanaca. Modeli se razlikuju u ovisnosti vjerojatnosti izbjegavanja zaraze s zaraženom osobom te o ponovnoj podložnosti osobe nakon zaraze. Model je dobar na malim populacijama dok za velike nije primjenjiv zbog pretpostavke o homogenosti populacije. Znanstvenici Heisman i Reid...
Bioinformatika - sekvencioniranje genoma
Bioinformatika - sekvencioniranje genoma
Josip Petrović
U ovom radu ćemo se upoznati sa osnovama sekvencioniranja genoma i ulogom bioinformatike u samom procesu sekvencioniranja. Rad je podijeljen na dva poglavlja. U prvom poglavlju navodimo pojmove iz teorije grafova koji su nam potrebni za razumijevanje bioinformatičkih algoritama za sekvencioniranje. Drugo poglavlje se odnosi na sam postupak sastavljanja genoma iz danih očitanja. Na kraju rada ćemo pokazati primjer slaganja sekvence u programskom jeziku Python.
Bitcoin
Bitcoin
Marina Kaselj
Bitcoin je sustav elektroničkog plaćanja kojeg je izumio Satoshi Nakamoto. Objavljen je 2008. godine, a 2009. je postavljen kao open-source program. Sustav je peer-to-peer što znači da korisnici mogu trgovati izravno, bez posrednika (treće strane). Transakcije provjeravaju čvorovi (korisnici) u mreži te se one nakon provjere pohranjuju u javno distri- buiranu knjigu koja se naziva blokovni lanac. Sustav koristi vlastitu jedinicu koji se naziva bitcoin. Bitcoin ne kontroliraju ni...
Blockchain - pametni ugovori
Blockchain - pametni ugovori
Nikola Prološčić
Tema ovog diplomskog rada je blockchain tehnologija i pametni ugovori. Glavni cilj rada bio je objasniti kako funkcionira blockchain, što su pametni ugovori te koja je primjena blockchain tehnologije i pametnih ugovora. Strukturu blockchaina objasnili smo na primjeru Bitcoina - prve decentralizirane digitalne valute. Opisali smo rad Ethereuma, najveće platforme za izgradnju decentraliziranih aplikacija i pametnih ugovora te objasnili kako funkcionira Ethereum Virtual Machine (EVM). Na...
Blogdown: kreiranje web stranica pomoću R Markdown
Blogdown: kreiranje web stranica pomoću R Markdown
Luka Strapač
U ovom završnom radu bavit ćemo se paketom blogdown. Opisat ćemo što je taj paket, čemu služi i koje su njegove prednosti. Također ćemo reći nešto više o R Markdown formatu za pisanje, koji blogdown paketu daje smisao.
Bollinger Bands
Bollinger Bands
Borna Majcan
U ovom završnom radu proučavat ćemo pokazatelj Bollinger Bands i njegove primjene. Najprije ćemo spomenuti povijesne indikatore koji su se napravili prije i inspirirali Bollinger Bands te onda odrediti kako izračunati indikatore za Bollinger Bands i ostale indikatore izvedene iz Bollinger Bandsa. Te posljednje testirati razne načine investiranja koristeći indikator Bollinger Bands samostalno.
Catalanovi brojevi
Catalanovi brojevi
Mario Mijić
U današnje vrijeme su nizovi brojeva od posebnog interesa jer se pojavljuju u mnogim matematičkim problemima. U ovom radu smo promatrali i analizirali niz koji se zove niz Catalanovih brojeva. Catalanovi brojevi pojavljuju se u mnogim kombinatornim prebrojavanjima, kao što su kombinatorna prebrojavanja s konveksnim n-terokutom, binarnim stablima i sl. Također smo u radu opisali i nastojali objasniti neka od poznatijih kombinatornih prebrojavanje, gdje se Catalanovi brojevi...
Cauchy-Schwartz-Bunyakovsky nejednakost: primjene
Cauchy-Schwartz-Bunyakovsky nejednakost: primjene
Toni Kulić
U završnom radu prezentirat će se Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky nejednakost i prikazati njen dokaz na više mogućih načina. Bit će pokazano i nekoliko generalizacija Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky nejednakosti te će se kroz ilustrativne zadatke pokazati njena primjena.
Centralni granični teorem
Centralni granični teorem
Daria Solić
U ovom radu se analiziraju osnovni pojmovi iz teorije vjerojatnosti, kao što su vjerojatnosni prostor, slučajna varijabla i Bernoullijeva distribucija, a koji su potrebni za iskazivanje i dokazivanje centralnog graničnog teorema. Iskazat će se klasični centralni granični teoremi koji su se pojavljivali kroz povijest i kojima su znanstvenici postupno dolazili do općeg centralnog graničnog teorema. Nadalje, analizirati će se i uniformna konvergencija u centralnom graničnom...
Chatbot
Chatbot
Borna Gajić
U ovome radu upoznati ćemo se s pojmom chatbota, povijesti chatbota, programskog okvira u kojem je moguće napraviti vlastitog digitalnog asistenta i glavne arhitekture Rasa programskog okvira koja omogućuje klasifikaciju namjera i entiteta u rečenici. Osim toga, u radu su objašnjene tehnike strojnog učenja te ćemo se upoznati s neuronskim mrežama. Na kraju je predložen jednostavan način implementacije vlastitog digitalnog asistenta.
Cjelobrojne funkcije i primjene
Cjelobrojne funkcije i primjene
Marina Piškorjanac
Glavni cilj ovog rada jest upoznati čitatelje s nekima od cjelobrojnih funkcija te njihovim primjenama u svakodnevnom životu i raznim područjima matematike i drugih znanosti. Iz same definicije cjelobrojnih funkcija kao funkcija čija je slika podskup skupa cijelih brojeva jasno je kako se radi o vrlo velikom skupu funkcija, pa su za prezentaciju u ovom radu odabrane one od posebne važnosti u teorijskoj matematici te cjelobrojne funkcije sa zanimljivim primjenama u modeliranju...
Cobb - Douglasova funkcija
Cobb - Douglasova funkcija
Matea Radan
U ovom radu ćemo se upoznati s Cobb-Douglasovom funkcijom. Pokazati ćemo kako je funkcija nastala, opisati njena osnovna svojstva te navesti njene osnovne primjene. Pritom ćemo se koristiti nekim matematičkim rezultatima iz teorije funkcija više varijabli, kao što su parcijalne derivacije te rješavanje uvjetne optimizacije metodom Lagrangeovih multiplikatora. Spomenuti ćemo i neke poteškoće koje se javljaju prilikom upotrebe ove funkcije.

Pages