Pages

Blogdown: kreiranje web stranica pomoću R Markdown
Blogdown: kreiranje web stranica pomoću R Markdown
Luka Strapač
U ovom završnom radu bavit ćemo se paketom blogdown. Opisat ćemo što je taj paket, čemu služi i koje su njegove prednosti. Također ćemo reći nešto više o R Markdown formatu za pisanje, koji blogdown paketu daje smisao.
Bollinger Bands
Bollinger Bands
Borna Majcan
U ovom završnom radu proučavat ćemo pokazatelj Bollinger Bands i njegove primjene. Najprije ćemo spomenuti povijesne indikatore koji su se napravili prije i inspirirali Bollinger Bands te onda odrediti kako izračunati indikatore za Bollinger Bands i ostale indikatore izvedene iz Bollinger Bandsa. Te posljednje testirati razne načine investiranja koristeći indikator Bollinger Bands samostalno.
Catalanovi brojevi
Catalanovi brojevi
Mario Mijić
U današnje vrijeme su nizovi brojeva od posebnog interesa jer se pojavljuju u mnogim matematičkim problemima. U ovom radu smo promatrali i analizirali niz koji se zove niz Catalanovih brojeva. Catalanovi brojevi pojavljuju se u mnogim kombinatornim prebrojavanjima, kao što su kombinatorna prebrojavanja s konveksnim n-terokutom, binarnim stablima i sl. Također smo u radu opisali i nastojali objasniti neka od poznatijih kombinatornih prebrojavanje, gdje se Catalanovi brojevi...
Cauchy-Schwartz-Bunyakovsky nejednakost: primjene
Cauchy-Schwartz-Bunyakovsky nejednakost: primjene
Toni Kulić
U završnom radu prezentirat će se Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky nejednakost i prikazati njen dokaz na više mogućih načina. Bit će pokazano i nekoliko generalizacija Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky nejednakosti te će se kroz ilustrativne zadatke pokazati njena primjena.
Centralni granični teorem
Centralni granični teorem
Daria Solić
U ovom radu se analiziraju osnovni pojmovi iz teorije vjerojatnosti, kao što su vjerojatnosni prostor, slučajna varijabla i Bernoullijeva distribucija, a koji su potrebni za iskazivanje i dokazivanje centralnog graničnog teorema. Iskazat će se klasični centralni granični teoremi koji su se pojavljivali kroz povijest i kojima su znanstvenici postupno dolazili do općeg centralnog graničnog teorema. Nadalje, analizirati će se i uniformna konvergencija u centralnom graničnom...
Chatbot
Chatbot
Borna Gajić
U ovome radu upoznati ćemo se s pojmom chatbota, povijesti chatbota, programskog okvira u kojem je moguće napraviti vlastitog digitalnog asistenta i glavne arhitekture Rasa programskog okvira koja omogućuje klasifikaciju namjera i entiteta u rečenici. Osim toga, u radu su objašnjene tehnike strojnog učenja te ćemo se upoznati s neuronskim mrežama. Na kraju je predložen jednostavan način implementacije vlastitog digitalnog asistenta.
Cjelobrojne funkcije i primjene
Cjelobrojne funkcije i primjene
Marina Piškorjanac
Glavni cilj ovog rada jest upoznati čitatelje s nekima od cjelobrojnih funkcija te njihovim primjenama u svakodnevnom životu i raznim područjima matematike i drugih znanosti. Iz same definicije cjelobrojnih funkcija kao funkcija čija je slika podskup skupa cijelih brojeva jasno je kako se radi o vrlo velikom skupu funkcija, pa su za prezentaciju u ovom radu odabrane one od posebne važnosti u teorijskoj matematici te cjelobrojne funkcije sa zanimljivim primjenama u modeliranju...
Cobb - Douglasova funkcija
Cobb - Douglasova funkcija
Matea Radan
U ovom radu ćemo se upoznati s Cobb-Douglasovom funkcijom. Pokazati ćemo kako je funkcija nastala, opisati njena osnovna svojstva te navesti njene osnovne primjene. Pritom ćemo se koristiti nekim matematičkim rezultatima iz teorije funkcija više varijabli, kao što su parcijalne derivacije te rješavanje uvjetne optimizacije metodom Lagrangeovih multiplikatora. Spomenuti ćemo i neke poteškoće koje se javljaju prilikom upotrebe ove funkcije.
Coxov regresijski model
Coxov regresijski model
Filip Paradžik
U radu uvodimo osnovne pojmove analize preživljenja kao što su cenzuriranje, funkcija preživljenja, funkcija rizika itd. Upoznajemo se s Kaplan-Meier procjeniteljem funkcije preživljenja te s log-rang i Wilcoxonovim testom kao metodama usporedbe dvaju ili više funkcija preživljenja. Detaljno obrađujemo teorijsku pozadinu Coxovog regresijskog modela, definiramo procedure za odabir varijabli u model te uvodimo različite denicije reziduala kojima se služimo u dijagnostici ...
Custom Vision i LUIS servisi na Microsoft Azureu
Custom Vision i LUIS servisi na Microsoft Azureu
Eugen Markovinović
Ovaj diplomski rad za temu ima prikaz i implementaciju Microsoft-ovih servisa Custom Vision i LUIS. Prvo je ukratko opisan koncept strojnoga učenja i objašnjeni osnovni pojmovi kao regresija, klasifikacija, komponente učenja. Pojašnjen je i pojam neuronskih mreža kao i učenje bez nadzora. Praktični dio ovoga seminara je obuhvatio izradu jednostavnoga bota koji koristi LUIS i Custom Vision servise. U radu je objašnjeno kako koristiti LUIS i Custom Vision. Nadalje, objašnjena je...
Decimalni brojevi
Decimalni brojevi
Dunja Ban
Decimalni brojevi obrađuju se u petom razredu osnovne škole, a njihova primjena nije samo u školi već i izvan nje, pa tako naučeno o njima možemo lako primijeniti i u potrebama svakodnevnog života. U ovom diplomskom radu pojasnili smo kako bi se decimalni brojevi trebali obrađivati u školi, tj. na koji način, upoznali smo različite modele pomoću kojih decimalne brojeve na slikovit način možemo približiti učenicima, istaknuli smo na što svaki nastavnik treba paziti, te da...
Dedekindove metode
Dedekindove metode
Matea Gregurec
U ovome radu upoznat ćemo se s Dedekindovom domenom. Najprije ćemo navesti pojmove i tvrdnje iz algebre prstenova, kao što su prsten, ideal i modul, koji su potrebni za razumijevanje njezine definicije. Zatim ćemo uvesti pojam Noetherinog prstena i neke njegove karakterizacije, nakon čega ćemo definirati i samu Dedekindovu domenu. Na kraju ćemo napraviti pregled nekih svojstava i primjera Dedekindovih domena.

Pages