Radojičić, Una: Stohastička optimizacija i metoda adaptivnog kaljenja

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations