završni rad
Transformacije diskretnih i neprekidnih slučajnih varijabli

Maja Krajnović (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
Zavod za teorijsku matematiku
Katedra za teoriju vjerojatnosti i matematičku statistiku