diplomski rad
Modeliranje koncentracije peludi ambrozije vektorskim autoregresivnim modelom

Marinela Knežević (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
Zavod za teorijsku matematiku
Katedra za teoriju vjerojatnosti i matematičku statistiku