diplomski rad
Modeli rizika u neživotnom osiguranju i reosiguranju

Matea Spajić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
Zavod za teorijsku matematiku
Katedra za teoriju vjerojatnosti i matematičku statistiku