završni rad
Invarijantni potprostori na realnim vektorskim prostorima

Martina Šarić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
Zavod za teorijsku matematiku
Katedra za algebru i matematičku analizu