Paginacija

Apsolutna konvergencija i redovi potencija
Apsolutna konvergencija i redovi potencija
Tena Pavlić
U ovom završnom radu bavimo se temom apsolutne konvergencije redova realnih brojeva i redovima potencija realnih brojeva. Na početku rada ćemo definirati osnovne pojmove kao što su redovi realnih brojeva i konvergencija redova realnih brojeva te navesti teoreme vezane za ispitivanje konvergencije redova realnih brojeva. Zatim ćemo definirati apsolutnu konvergenciju redova realnih brojeva te navesti neke od kriterija za ispitivanje apsolutne konvergencije. Nadalje, definirat ćemo...
Apstraktno sintaksno stablo
Apstraktno sintaksno stablo
David Dujmović
Abstract Syntax Tree (AST), ili apstraktno sintaksno stablo, je struktura podataka koja predstavlja sintaktičku strukturu programskog ili izvornog koda. Rezultat je parsiranja izvornog koda i pruža apstraktnu, hijerarhijsku reprezentaciju tog koda. U tradicionalnom parsiranju, izvorni kod se prolazi kroz leksičku analizu (tokenizacija) i sintaksnu analizu kako bi se odredila sintaktička struktura. Umjesto da zadržava sve detalje i specifičnosti jezika, AST se fokusira na bitne...
Arhitektura računala
Arhitektura računala
Ivan Miličić
U radu je opisana arhitektura 16-bitnog računala po imenu Hack računalo. Procesor, ključni dio svakog računala, služi za dohvačanje i izvođenje naredbi. Osnovne naredbe podrazumijevaju spremanje nekog broja u računalo, isčitavanje ili izvođenje raznih operacija, aritmetičkih i logičkih, na danim podacima. Dio procesora koji izvodi operacije zove se aritmetičko-logička jedinica. Memorija je dio računala koji služi trajnom ili privremenom spremanju podataka. Uz pojam memorije...
Audio kompresori
Audio kompresori
Karlo Matijević
Ovaj se rad bavi audio kompresorima te njihovom implementacijom u programskom jeziku C++ koristeći JUCE razvojni okvir. Audio efekti koriste se u televiziji, filmovima, igrama i glazbenoj produkciji čime je kompresija jedna od najvažnijih efekata. U povijesti su se kompresori koristili isključivo za poboljšanje kvalitete snimaka i ispravljanje neželjenih artefakata nastalih snimanjem, no suvremeni audio efekti koriste se na mnogo različitih i kreativnih načina. Kompresori imaju...
Automatizacija korištenja opcija u strategijama trgovanja - Coveredcall strategija trgovanja
Automatizacija korištenja opcija u strategijama trgovanja - Coveredcall strategija trgovanja
Filip Kvesić
Ovaj završni rad bavi se analizom i implementacijom covered call strategije koristeći Python. Covered call strategija je popularna metoda među investitorima za generiranje dodatnog prihoda od portfelja dionica. U radu su korišteni stvarni podaci o cijenama dionica Apple Inc. (AAPL) kako bi se prikazala praktična primjena ove strategije. Koristeći podatke preuzete s Yahoo Finance pomoću biblioteke yfinance, analizirani su povijesni podaci o cijenama dionica te su izračunati...
Automatizirano trgovanje financijskim instrumentima temeljeno na Ichimoku Cloud metodi
Automatizirano trgovanje financijskim instrumentima temeljeno na Ichimoku Cloud metodi
Dario Zavišić
U ovome radu ćemo se baviti metodom tehničke analize pod nazivom Ichimoku cloud. Rad je podijeljen na dva dijela. U prvom dijelu ovog rada nalazi se povijest metode te detaljna analiza tehničkih aspekata i matematičkih izračuna unutar metode. Drugi dio sastoji se od implementacije metode Ichimoku cloud u programskom jeziku Python te primjene iste na tržište s kriptovalutama.
Automatizirano trgovanje financijskim instrumentima temeljeno na indeksu relativne snage
Automatizirano trgovanje financijskim instrumentima temeljeno na indeksu relativne snage
Borna Sirovec
U ovom ćemo se radu baviti indeksom relativne snage (dalje u tekstu: RSI ), te primjenog istog u trgovanju financijskim instrumentima s naglaskom na dionice. Rad je podijeljen na dva dijela. U prvom dijelu opisana je povijest metode za trgovanje temeljene na indeksu relativne snage, te je također objašnjen i način funkcioniranja same metode. Drugi dio sadrži implementaciju metode bazirane na indeksu relativne snage u programskom jeziku Python.
Automatizirano trgovanje financijskom imovinom temeljem moving average convergence divergence (MACD) metode
Automatizirano trgovanje financijskom imovinom temeljem moving average convergence divergence (MACD) metode
Luka Žunić
Kada promatramo tržište kriptovaluta, ponuđeni su nam mnogi indikatori kojima se možemo služiti u kombinaciji s različitim strategijama da tako pokušamo poboljšati uspješnost trgovanja. U ovom radu će detaljnije biti opisan MACD indikator i načini na koje se može koristiti. Rad se sastoji od 6 poglavlja u kojima se govori o strukturi grafova koji prate vrijednosti kriptovaluta, izračunavanju jednostavnih i eksponencijalnih pomičnih prosjeka te samoj implementaciji i načinima...
Autonomna vozila
Autonomna vozila
Iva Pribisalić
Cilj ovog rada je upoznati se s autonomnim vozilima. Nakon povijesnog pregleda razvoja autonomnih vozila, objašnjen je proces kojim vozila postižu autonomiju. Sve započinje radom senzora koji skeniraju okolinu i detektiraju objekte. Neki od poznatijih senzora koji se koriste su radar, lidar, kamera, GPS, IMU te ultrazvučni i odometrijski senzori. Na osnovu podataka koje daju senzori, potrebno je stvoriti percepciju okoline. To se postiže lokalizacijom i mapiranjem te detektiranjem...
B - Spline
B - Spline
Aleksandra Bijelić
U ovom radu upoznat ćemo se s još jednim pojmom iz Numeričke analize, B-spline. Definirat ćemo B-spline i neka njegova osnovna svojstva, te pokazati kako se računa. Bavit ćemo se pronalaskom stabilnog i brzog algoritma za procjenu B-spline funkcije F. Za kraj sve što smo naučili u ovom radu pokazat ćemo kroz par osnovnih primjera.
Banachov teorem o fiksnoj točki
Banachov teorem o fiksnoj točki
Gabi Bučanac
U ovom završnom radu prvo ćemo obraditi potpune metričke prostore i popratiti nekim primjerima, a zatim ćemo iskazati i dokazati čuveni Banachov teorem o fiksnoj točki. Na kraju rada spomenut ćemo samo neke od brojnih primjena Banachovog teorema.
Banachov teorem o fiksnoj točki
Banachov teorem o fiksnoj točki
Ana Derner
U ovom završnom radu rećićemo nešto o Banachovom kontrakcijskom principu koji je poznat pod imenom Banachovom teorem o fiksnoj točki. Denirat ćemo potpunost metrič- kih prostora i navesti neke primjere. Na kraju samog rada spomenut ćemo neke primjene Banachovog teorema.

Paginacija