Paginacija

Omjeri udaljenosti u stablima
Omjeri udaljenosti u stablima
Sanela Zečević
Stablo je povezan aciklički graf, tj. povezan graf koji ne sadrži cikluse. Brojni autori posvetili su se istraživanju prosječne udaljenosti u stablima. Udaljenost između vrhova u i v u povezanom grafu G definirana je kao duljina najkraćeg (u, v)− puta u G te ju označavamo s dG(u, v) ili d(u, v). Glavni cilj ovog rada je odrediti asimptotske vrijednosti omjera raznih udaljenosti u stablima.
Omjeri, proporcije i proporcionalno zaključivanje
Omjeri, proporcije i proporcionalno zaključivanje
Marija Sudarić
Proporcionalno zaključivanje prekretnica je u kognitivnom razvoju svakog učenika, a započinje razumijevanjem multiplikativnih veza. Postoje dva načina za formiranje omjera: omjer kao mutiplikativna usporedba dviju veličina i omjer kao cjelina sastavljena od dviju veličina na način da se sačuva multiplikativna veza među tim veličinama. Složenost proporcionalnog zaključivanja očituje se u činjenici kako sposobnost izvođenja algoritma unakrsnog množenja ne rezultira nužno i...
On Consecutive Palindromes
On Consecutive Palindromes
Matej Veselovac
In this paper, we will try to characterize consecutive palindromes - positive integers simultaneously palindromic in multiple consecutive number bases. We search for solutions in the cases of two and three number bases and observe the fact that solutions likely do not exist in the case of four or more number bases. In practice, this requires solving systems of corresponding linear Diophantine equations. This was motivated by the question Can a positive integer be palindromic in more...
Opcije na tržištima kriptovaluta
Opcije na tržištima kriptovaluta
Nikolina Romić
Rad se bazira na primjeni teorije o opcijama i načina vrednovanja opcija na tržištu kriptovaluta. Predstavljena je potrebna teorijska podloga o vanilla opcijama te barijernim opcijama. U radu je analiziran portfelj koji je sastavljen od kriptovaluta i novca položenog u banku. Dalje su predstavljene pretpostavke koje trebaju biti zadovoljene kako bi se teorijski zaključci mogli primijeniti na promatrani portfelj. Nakon pokazivanja kako nema opravdane sumnje u zadovoljavanje...
Operacije s matricama
Operacije s matricama
Anamarija Cvitković
U ovom radu proučavat ćemo neke operacije s matricama. Navest ćemo svojstva operacija i primjene. Osim poznatijih operacija kao što su zbrajanje matrica, množenje skalarom te standardno množenje matrica, razlikujemo još neke vrste množenja: Kroneckerov produkt, Hadamard-Schurov te Khatri-Raov produkt. Upoznat ćemo se i sa pojmom i svojstvima vektorizacije te matričnih derivacija.
Operativni rizici u bankarskom poslovanju
Operativni rizici u bankarskom poslovanju
Keti Martinić
U ovom radu bavili smo se operativnim rizicima koji su prisutni u svakoj financijskoj instituciji. Na početku rada smo definirali operativne rizike te se upoznali s Baselskim sporazumima koji sadrže smjernice za računanje kapitalnih zahtjeva potrebnih za podmirivanje operativnih rizika. Opisali smo tri načina za računanje kapitalnih zahtjeva pri čemu smo najviše pažnje posvetili AMA jer je to najnapredniji i najsloženiji pristup. AMA sadrži tri podvrste pristupa od kojih smo...
Operatori na unitarnim prostorima
Operatori na unitarnim prostorima
Lea Basić
Cilj ovog rada je iskazati i dokazati spektralni teorem. Na početku ćemo navesti definicije koje će biti važne za shvaćanje i dokazivanje teorema. Također ćemo iskazati i dokazati teoreme čiji će rezultati pomoći pri dokazivanju spektralnog teorema.
Optimizacija Python koda
Optimizacija Python koda
Lucija Blažević
Optimizacija koda ( code tuning) je vrlo korisna stvar kada se bavimo ozbiljnijim programiranjem. Zahvaljujući njoj naš kod postaje brži i efikasniji. Upravo time ćemo se u ovome radu baviti. Naučit ćemo kako optimizirati pojedine dijelove programskog koda napisanog u programskom jeziku Python. Kroz primjere ćemo vidjeti koje dijelove je potrebno optimizirati, a koji su, već sami po sebi, dovoljno brzi i nemaju potrebe za optimizacijom. Proučit ćemo optimizaciju regularnih...
Općenito o BNF-u
Općenito o BNF-u
Nikola Šarić
Rad ne sadrži sažetak.
Ortogonalni polinomi
Ortogonalni polinomi
Valentina Volmut
Ortogonalni polinomi su posebna vrsta polinoma koji su otrkiveni prilikom rješavanja određenih diferecijalnih jednadžbi. Cilj ovog diplomskog rada je dati pregled klasičnih ortogonalnih polinoma kao što su: Čebiševljevi polinomi prve i druge vrste, Laguerrovi polinomi, Hermiteovi polinomi i Legendreovi polinomi. Osim definicija, za sve ortogonalne polinome navedene su pripadne funkcije izvodnice i rekurzivne relacije. Završni dio rada posvećen je primjenama ortogonalnih polinoma...
Osnove kriptografije
Osnove kriptografije
Tena Miladinović
Ovaj rad opisuje neke od poznatijih kriptosustava. Mnoge povijesne ličnosti poput kraljice Marije Stuart koristili su šifre, što je opisano u uvodnom dijelu. Također, opisana je i definicija kriptosustava te osnovni pojmovi koji su korišteni u cijelom radu. U glavnom dijelu opisane su monoalfabetske Cezarova i afina šifra te polialfabetska Vigenèreova šifra. Također, opisana je i blokovna Playfairova te poligramska Hillova šifra. Pojam savršene sigurnosti uveden je kroz...
Osnove kriptografije
Osnove kriptografije
Mia Zrno
U ovom su radu predstavljene neke osnovne šifre u kriptografiji. U uvodnom dijelu definiran je kriptosustav. Glavni dio rada usmjeren je na definiciju Afine, Cezarove, Vigenereove, Playfairove te Hillove šifre. Uz svaku šifru prikazani su primjeri šifriranja i dešifriranja različitih poruka.

Paginacija