Pages

Zaključivanje i razumijevanje u geometriji i algebri
Zaključivanje i razumijevanje u geometriji i algebri
Sara Stanić
Zaključivanje i razumijevanje smisla proučavanog sadržaja predstavljaja temelj matematike. Rekonstrukcijom matematičkih programa u školama povećava se učenikov razvoj u sadržajnom i proceduralnom znanju koji je potreban učenicima kako bi bili uspješni u nastavku učenja matematike i u svojim životima. Zaključivanje i razumijevanje matematičkih sadržaja su nerazdvojni u razvoju matematičke kompetencije te su usko povezani. Zaključivanje u matematici zahtjeva veću razinu ...
Zaključivanje i razumijevanje u geometriji i algebri
Zaključivanje i razumijevanje u geometriji i algebri
Sara Stanić
Zaključivanje i razumijevanje smisla proučavanog sadržaja predstavljaja temelj matematike. Rekonstrukcijom matematičkih programa u školama povećava se učenikov razvoj u sadržajnom i proceduralnom znanju koji je potreban učenicima kako bi bili uspješni u nastavku učenja matematike i u svojim životima. Zaključivanje i razumijevanje matematičkih sadržaja su nerazdvojni u razvoju matematičke kompetencije te su usko povezani. Zaključivanje u matematici zahtjeva veću razinu ...
Zaključivanje u nastavi matematike
Zaključivanje u nastavi matematike
Marta Ivanišić
Zaključivanje definiramo kao proces dolaženja do zaključaka na temelju dokaza ili navedenih pretpostavki, dok se razumijevanje definira kao razvijanje shvaćanja za stanje, kontekst ili koncept koje povezujemo s postojećim znanjem. Zaključivanje i razumijevanje imaju bitnu ulogu u nastavi matematike osnovnih i srednjih škola. Jedno od bitnijih zaključivanja je kreativno zaključivanje. Suprotnost kreativnom zaključivanju je imitativno zaključivanje koje učenici najčešće koriste...
Zakon velikih brojeva
Zakon velikih brojeva
Mia Budetić
U ovome radu bavit ćemo se uvjetima uz koje nizovi slučajnih varijabli konvergiraju, brzini i vjerojatnosti konvergencije. Najprije ćemo ponoviti osnovne pojmove iz vjerojatnosti, kao što su nezavisnost slučajnih varijabli, matematičko očekivanje i varijanca te Čebiševljeva nejednakost. Definirat ćemo nekoliko tipova konvergencije slučajnih varijabli, uvesti pojam mjere i integracije po mjeri, te u usporedbi s time, iskazati i dokazati metodom rezanja, Čebiševljev,...
Zanimljivi brojevi
Zanimljivi brojevi
Ira Štivić
U ovom radu proučit ćemo nekoliko klasa zanimljivih brojeva koji imaju važnu ulogu u teoriji brojeva. Poglavlja ovog rada bazirat ćemo na opisu, svojstvima i primjeni pojedinih klasa brojeva. U radu ćemo obraditi sljedeće klase brojeva: gurativni brojevi, Eulerovi brojevi, Fibonaccijev niz brojeva, Mersenneovi brojevi, savršeni brojevi, Fermatovi brojevi, pseudoprosti brojevi i Carmichaelovi brojevi. Na kraju rada ćemo navesti nekoliko denicija i primjera još nekih zanimljivih...
Zlatni rez
Zlatni rez
Luka Blagojević
U ovome radu proučit ćemo zlatni rez, njegovu povijest i nastanak te njegovo pojavljivanje u arhitekturi, prirodi i umjetnosti. Upoznat ćemo se s njegovim osnovama te njegovom povezanošću s Fibbonaccijevim brojevima.
Značajni pravci u geometriji trokuta
Značajni pravci u geometriji trokuta
Mirta Alilović
Eulerov pravac trokuta je pravac na kojem leže ortocentar, težište i središte trokutu opisane kružnice. U literaturi postoje brojni dokazi tvrdnje o kolinearnosti ove tri točke trokuta. U ovom diplomskom radu predstavljen je dokaz pomoću vektora i dokaz korištenjem homotetije. Razmatrana je veza Eulerovog pravca i Eulerove kružnice trokuta. Dokazane su tvrdnje o vezama između ovih pojmova. Simsonov, odnosno Wallaceov pravac trokuta je pravac na kojem leže nožišta okomica ...
Šifrirne naprave
Šifrirne naprave
Monika Majić
U ovom završnom radu navest ćemo nekoliko jednostavnih šifrirnih naprava, objasniti njihov princip šifriranja i njihovu primjenu. Spomenit ćemo i kratak razvoj kriptografije, od drevnih Egipćana do dvadesetog stoljeća i istaknuti Enigmu kao složeniji šifrirni stroj koji je imao utjecaj na ishod Drugog Svjetskog rata.
Šivanje krivulja
Šivanje krivulja
Marija Špringman
Umjetnost iglom i koncem, eng. string art, tehnika je izrađivanja zanimljivih geometrijskih likova iz svakodnevnog života. Šivanje krivulja nalikuje na umjetnost iglom i koncem utoliko što se provlačenjem konca kroz rupice na kartonskoj podlozi dobivaju prelijepi geometrijski oblici. Motivirani tom tehnikom napisan je ovaj rad i programski zadatak koji šiva krivulje.Rad se sastoji od četiri dijela. U prvom dijelu predstavljena je povijest nastanka te tehnike i ukratko život...

Pages