Pages

Zakon velikih brojeva
Zakon velikih brojeva
Mia Budetić
U ovome radu bavit ćemo se uvjetima uz koje nizovi slučajnih varijabli konvergiraju, brzini i vjerojatnosti konvergencije. Najprije ćemo ponoviti osnovne pojmove iz vjerojatnosti, kao što su nezavisnost slučajnih varijabli, matematičko očekivanje i varijanca te Čebiševljeva nejednakost. Definirat ćemo nekoliko tipova konvergencije slučajnih varijabli, uvesti pojam mjere i integracije po mjeri, te u usporedbi s time, iskazati i dokazati metodom rezanja, Čebiševljev,...
Zanimljivi brojevi
Zanimljivi brojevi
Ira Štivić
U ovom radu proučit ćemo nekoliko klasa zanimljivih brojeva koji imaju važnu ulogu u teoriji brojeva. Poglavlja ovog rada bazirat ćemo na opisu, svojstvima i primjeni pojedinih klasa brojeva. U radu ćemo obraditi sljedeće klase brojeva: gurativni brojevi, Eulerovi brojevi, Fibonaccijev niz brojeva, Mersenneovi brojevi, savršeni brojevi, Fermatovi brojevi, pseudoprosti brojevi i Carmichaelovi brojevi. Na kraju rada ćemo navesti nekoliko denicija i primjera još nekih zanimljivih...
Zlatni rez
Zlatni rez
Luka Blagojević
U ovome radu proučit ćemo zlatni rez, njegovu povijest i nastanak te njegovo pojavljivanje u arhitekturi, prirodi i umjetnosti. Upoznat ćemo se s njegovim osnovama te njegovom povezanošću s Fibbonaccijevim brojevima.
Zlatni rez i primjene
Zlatni rez i primjene
Helena Stojaković
Omjer dva različita broja jednak je zlatnom rezu ako je omjer većeg broja prema manjem jednak omjeru njihove sume i većeg broja. Zlatni rez je iracionalan broj koji iznosi \(\varphi =\frac{1+\sqrt{5}}{2}\) te je usko vezan uz Fibonaccijeve brojeve. U geometriji su poznati brojni geometrijski likovi koji su određeni ovim omjerom od kojih su neki navedeni u ovom radu. Metoda zlatnoga reza jedna je od učinkovitih optimizacijskih metodi za pronalazak točke ekstrema strogo kvazikonveksnih...
Zloupotreba brzih zajmova za napade na DeFi ekosustav
Zloupotreba brzih zajmova za napade na DeFi ekosustav
Ivana Bubalo
Kredit omogućuje zajmodavcu da pozajmi višak kapitala zajmoprimcu. U tradicionalnom gospodarstvu kredit nosi rizik da zajmoprimac ne može platiti svoj dug, stoga zajmodavac od zajmoprimca zahtijeva kolateral unaprijed. Zbog atomičnosti blockchain transakcija zajmodavci mogu ponuditi brze zajmove (eng. flash loans), tj. zajmove koji vrijede samo unutar jedne transakcije i moraju se otplatiti do kraja te transakcije. Ovaj koncept doveo je do brojnih zanimljivih mogućnosti napada. Ovaj...
Značajni pravci u geometriji trokuta
Značajni pravci u geometriji trokuta
Mirta Alilović
Eulerov pravac trokuta je pravac na kojem leže ortocentar, težište i središte trokutu opisane kružnice. U literaturi postoje brojni dokazi tvrdnje o kolinearnosti ove tri točke trokuta. U ovom diplomskom radu predstavljen je dokaz pomoću vektora i dokaz korištenjem homotetije. Razmatrana je veza Eulerovog pravca i Eulerove kružnice trokuta. Dokazane su tvrdnje o vezama između ovih pojmova. Simsonov, odnosno Wallaceov pravac trokuta je pravac na kojem leže nožišta okomica ...
Šifrirne naprave
Šifrirne naprave
Monika Majić
U ovom završnom radu navest ćemo nekoliko jednostavnih šifrirnih naprava, objasniti njihov princip šifriranja i njihovu primjenu. Spomenit ćemo i kratak razvoj kriptografije, od drevnih Egipćana do dvadesetog stoljeća i istaknuti Enigmu kao složeniji šifrirni stroj koji je imao utjecaj na ishod Drugog Svjetskog rata.
Šivanje krivulja
Šivanje krivulja
Marija Špringman
Umjetnost iglom i koncem, eng. string art, tehnika je izrađivanja zanimljivih geometrijskih likova iz svakodnevnog života. Šivanje krivulja nalikuje na umjetnost iglom i koncem utoliko što se provlačenjem konca kroz rupice na kartonskoj podlozi dobivaju prelijepi geometrijski oblici. Motivirani tom tehnikom napisan je ovaj rad i programski zadatak koji šiva krivulje.Rad se sastoji od četiri dijela. U prvom dijelu predstavljena je povijest nastanka te tehnike i ukratko život...
Životno osiguranje
Životno osiguranje
Irena Barišić Mihić
Tema rada je životno osiguranje i pojašnjenje tri osnovna tipa životnog osiguranja: osiguranje doživljenja, riziko osiguranje i mješovito osiguranje. U prvom poglavlju rada opisali smo osnovne pojmove financijske matematike za lakše praćenje samog rada u nastavku. U drugom poglavlju smo se upoznali sa tzv. tablicom mortaliteta koja sadrži jedan od najvažnijih demografskih pokazatelja – vjerojatnost smrti pomoću kojeg se dobivaju ostali pokazatelji poput očekivanog trajanja...

Pages