završni rad
Osnovni teoremi diferencijalnog i integralnog računa

Glorija Mihalj (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
Zavod za teorijsku matematiku
Katedra za algebru i matematičku analizu