Redukcija vibracija u mehaničkim sustavima
Redukcija vibracija u mehaničkim sustavima
Zoran Tomljanović
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike