Tomljanović, Zoran, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet primijenjene matematike i informatike
Redukcija vibracija u mehaničkim sustavima