Pages

Izrada baze za prikupljanje podataka o kvaliteti proizvodnog procesa
Izrada baze za prikupljanje podataka o kvaliteti proizvodnog procesa
Tea Bašić
U ovom završnom radu će biti prikazane osnovne informacije o SQL programskom jeziku te kako pomoću njega izraditi bazu za prikupljanje podataka o kvaliteti proizvodnog procesa. Prilikom izrade baze koristile su se zakonitosti izrade relacijskih baza podataka i sustav za upravljanje bazom podataka MySQL. Kako bi se pobliže razradila tema ovoga rada izrađen je i praktični dio rada koji je rađen u suradnji s tvrtkom Orqa d.o.o i mentorom M. Ðurokovićem. Radi tajnosti i zaštite...
Izrada interaktivne igre u grafičkom pokretaču Unity
Izrada interaktivne igre u grafičkom pokretaču Unity
Mario Korov
U ovom radu proučit ćemo kako korištenjem Unity pokretača i integriranog dodatka Visual Studia izraditi interaktivnu igru. Za početak ćemo odabrati vrstu projekta i upoznati se s izgledom i funkcionalnosti Unity sučelja, a nakon toga ćemo postaviti neke osnovne elemente scene. Središnji dio ovog rada bit će stvaranje interaktivnog lika te njegova povezanost sa ostalim elementima u sceni. Kako budemo dodavali elemente koji će biti u interakciji sa likom, struktura koda...
Jacobijeva i Gauss-Seidelova metoda za rješavanje sustava linearnih jednadžbi
Jacobijeva i Gauss-Seidelova metoda za rješavanje sustava linearnih jednadžbi
Lucija Brzić
Riješiti sustav linearnih jednadžbi Ax = b znači pronaći vektor \(x\in \mathbb{R}^{n}\) za zadanu matricu \(A\in \mathbb{R}^{n\times n}\) i zadani vektor \(b\in \mathbb{R}^{n}\) . Postoje dva pristupa rješavanju sustava linearnih jednadžbi, direktne i iterativne metode. Direktne metode služe za rješavanje manjih i jednostavnijih sustava, dok iterativne metode služe za sustave velikih dimenzija. U ovom završnom radu spomenut će se dvije klasične iterativne metode za...
Jakobsonov radikal
Jakobsonov radikal
Ivana Bulajić
Cilj ovog završnog rada bio je definirati Jacobsonov radikal, kao jedan od primjera ideala te proučiti njegova svojstva i primjene. U prvom dijelu rada definirani su neki osnovni pojmovi, te svojstva radikala i Wedderburnov pristup. Nadalje, uvedeno je nekoliko definicija potrebnih za samo definiranje Jacobsonovog radikala. U drugom dijelu rada iskazane su neke od tvrdnji i njihovi dokazi, u kojima se proučava odnos izmedu elemenata u prstenima i idealima te samim time navedena su...
Javascript na poslužiteljskoj strani
Javascript na poslužiteljskoj strani
Davor Kolarević
Ovaj diplomski rad opisuje korištenje JavaScript programskog jezika na poslužiteljskog strani. JavaScript je od programskog jezika koji se u svojim počecima koristio za jednostavne animacije napredovao do ozbiljnog programskog jezika pomoću kojega je moguće stvoriti full stack web aplikacije. Objasniti će se klijent-poslužitelj model koji se koristi za izradu modernih web aplikacija i REST princip koji je u današnje vrijeme gotovo neizostavni način izrade poslužitelja....
Jednodimenzionalno provođenje topline
Jednodimenzionalno provođenje topline
Ena Pribisalić
U ovome radu upoznat ćemo se s jednadžbom jednodimenzionalnog provodenja topline, te predstaviti metode pronalaska rješenja u ovisnosti o različitim rubnim uvjetima koji su pritom zadani. Najprije ćemo se upoznati s parcijalnim diferencijalnim jednadžbama, konkretno: linearnim jednadžbama drugog reda. Nakon njihove osnovne klasifikacije, izvest ćemo kanonski oblik paraboličkih jednadžbi kojima pripada upravo jednadžba provođenja topline. Zatim ćemo navesti i detaljno...
Kamatni račun i primjene
Kamatni račun i primjene
Vjekoslav Radan
Tema ovog završnog rada je kamatni račun. Kamatni račun podrazumijeva izračunavanje naknade koju dužnik mora platiti vjerovniku u određenom vremenskom roku od trenutka dizanja kredita jer mu je vjerovnik dao pravo upravljanja određenom svotom novca. U radu ćemo obraditi načine računanja jednostavnih i složenih kamata, teoriju kamatnih stopa, akumulacijske faktore i inflaciju. Kroz teoriju renti ćemo obraditi sve što je potrebno da bi poglavlje zaključili osnovnim i...
Kanoničke korelacije
Kanoničke korelacije
Ela Kovačić
Kanonička korelacija jedna je od procedura za objašnjavanje povezanosti između dva skupa varijata. Potrebno je pronaći linearne kombinacije varijata tako da je njihova korelacija maksimalna. Parovi čija je korelacija maksimalna, te nisu u korelaciji s ostalim linearnim kombinacijama nazivamo kanoničke varijate, a njihovu korelaciju nazivamo kanonička korelacija. Koeficijenti kojim se postiže maksimalna korelacija nazivaju se kanonički koeficijenti. Može se proučavati i...
Karakteri konačnih Abelovih grupa
Karakteri konačnih Abelovih grupa
Matija Klarić
U ovom radu proučavat ćemo konačne Abelove grupe i posebnu vrstu aritmetičkih funkcija, takozvane Dirichletove karaktere. Dirichletovi karakteri mogu se proučavati i bez poznavanja elementarne teorije grupa, no već minimalna količina ove teorije pojednostavit će raspravu i smjestiti ih u prirodnije okruženje. Poznavanje Dirichletovih karaktera nužno je za razumijevanje Dirichletovog teorema o prostim brojevima u aritmetičkim nizovima.
Karakteristične funkcije
Karakteristične funkcije
Matea Spajić
Karakteristične funkcije slučajnih varijabli su važno sredstvo teorije vjerojatnosti zbog svojih značajnih svojstava. Svojstva koja imaju karakteristične funkcije su uve- like olakšala neke probleme teorije vjerojatnosti te ćemo ih zbog toga u ovom radu pobliže upoznati. Za početak ćemo se podsjetiti nekih osnovnih definicija i važnijih teorema koji ce nam pomoći da shvatimo što su to karakteristične funkcije. Nakon osnovnih pojmova denirati ćemo karakterističnu funkciju i...
Kineski teorem o ostatcima
Kineski teorem o ostatcima
Tomislav Tobijas
U ovom završnom radu prisjetili smo se definicije kongruencija te smo kroz razne primjere prošli kroz par realističnih primjena kongruencija. Nadalje, upoznali smo i sustave od dvije i više kongruencija u kojima smo promatrali specifične oblike kongruencija od kojih je jedan i Kineski teorem o ostacima. Osvrnuli smo se i na druge metode rješavanja sustava koje koriste posebne, dodatne sustave kao pomoć pri rješavanju početnog zadanog sustava kongruencija. Sve metode navedene u...
Klasične šifrirne naprave
Klasične šifrirne naprave
Marina Anić
U ovom završnom radu navest ćemo nekoliko klasičnih šifrirnih naprava, opisati kako izgledaju te objasniti princip na kojem rade i primjenu...............................................................................

Pages