Pages

Trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe
Trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe
Petar Jagodić
U ovom radu proučavat ćemo trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe. Najprije da bismo uopće znali baratati sa jednadžbama i nejednadžbama, kratko ćemo uvesti definiciju trigonometrijskih funkcija, kao i njihova svojstva. Potom ćemo proći kroz pojedine tipove trigonometrijskih jednadžbi tako što ćemo proučiti osnovne, homogene, linearne, transcendentne, ciklometrijske jednadžbe kao i one koje možemo svesti na algebarske. Nadalje, definirat ćemo sustav trigonometrijskih...
Turanov teorem
Turanov teorem
Matej Rechner
U ovom radu naveden je Turánov teorem i neki njegovi dokazi. Najprije su navedena dva različita dokaza za jednostavni specijalni slučaj teorema, poznat kao Mantelov teorem, a zatim je detaljno navedeno pet različitih dokaza za općeniti slučaj. Prva tri dokaza se uglavnom oslanjaju na teoriju grafova i metode prebrojavanja, a preostala dva na matematičku analizu, algebru i vjerojatnost.
U-statistike i primjene
U-statistike i primjene
Nikolina Brdarić
Cilj ovog diplomskog rada bilo je upoznavanje s pojmom U-statistike kao nepristranog procjenitelja statistickog funkcionala očekivanja. Poseban naglasak stavljen je na primjenu U-statistika i njihovih svojstava. U radu su navedeni primjeri U-statistika koje se najčešće koriste pri procjeni parametara koje možemo zapisati pomoću funkcionala očekivanja. Također, dokazani su važni teoremi o varijanci i asimptotskoj varijanci U-statistika kao i teorem o njihovoj asimptotskoj...
Unit of Work
Unit of Work
Ante Ljubić
U ovom radu ćemo pokazati što je to Unit of Work, kako se implementira i na koji način koristi. Unit of Work je usko vezan uz transakcije na bazama podataka, pa ćemo iz tog razloga ukratko pojasniti što su to transakcije i kako funkcionira klijent-poslužitelj arhitektura. Implementacija je odrađena na poslužitelju u ASP.NET Web API softverskom okviru koristeći njegovu komponentu Entity framework te ćemo ukratko reći nešto i o tome. Primjenu ćemo pokazati u posljednjem...
Unitarni operatori
Unitarni operatori
Ana Vilić
U ovom radu bavit ćemo se pojmom unitarnog prostora te navesti operatore koji djeluju na tom prostoru, a posebnu pažnju ćemo posvetiti unitarnim operatorima. Za početak ćemo definirati skalarni produkt, unitaran prostor te neke druge osnovne pojmove poput norme i ortonormirane baze potrebne za opisivanje operatora koji slijede. U trećem poglavlju definirat ćemo unitarne operatore, navesti njihova svojstva i dati njihovu karakterizaciju. Zatim ćemo navesti druge primjere...
Upravljanje svesmjernim robotima
Upravljanje svesmjernim robotima
Domagoj Suhić
U ovom radu bavili smo se upravljanjem svesmjernih robota. Prvo smo se posvetili teorijskim aspektima upravljanja mobilnim robotima. Izrazili smo uvjete kotrljanja i uvjete klizanja za fiksni standardni te švedski kotač. Nakon toga smo predstavili problem povratne kinematike te ga riješili za tri primjera svesmjernih robota. Zatim smo se bavili problemom upravljanja mobilnim robotima te smo predstavili petlje povratne veze i PID regulatore. Obradili smo i diskretizaciju PID ...
Upravljanje svesmjernim robotom u stvarnome vremenu preko pametnog telefona korištenjem http i SPI protokola
Upravljanje svesmjernim robotom u stvarnome vremenu preko pametnog telefona korištenjem http i SPI protokola
Hrvoje Veber
U ovom radu bavit ćemo se upravljanjem svesmjernog robota. Prvo ćemo se posvetiti teorijskim aspektima upravljanja svesmjernog robota. Prikazat ćemo robota u prostoru tako što ćemo razviti kinematički model robota i kotača. Nakon toga, obradit ćemo komunikaciju između dva mikrokontrolera putem SPI protokola. Na jedan mikrokontroler primat ćemo podatke sa Joysticka i slati ih na drugi mikrokontroler. Zatim ćemo reći nešto o upravljanju motora i PID regulatoru koji je zaslužan za...
Upravljivost LTI sustava
Upravljivost LTI sustava
Antonio Vidaković
U ovom završnom radu bavimo se temom upravljivosti linearno vremenski invarijantnih (LTI) sustava. Na početku ćemo navesti sve nužne definicije i teoreme potrebne za lakše razumijevanje gradiva. Definirat ćemo upravljivost i teoreme koje nam daju karakterizaciju te ju ilustrirati na primjeru. Na kraju ćemo objasniti regulatore i njihovu primjenu na LTI sustave.
Usporedba metoda za kalibraciju kamera
Usporedba metoda za kalibraciju kamera
Dino Šarlija
Problem kalibracije tj. određivanje parametara kamere iz slika gotovo je nezaobilazan korak u primjeni računalnog vida. U ovome radu prikazane su 3 najčešće korištene različite metode kalibracije kamere, a to su direktna linearna transformacija (DLT), Tsai-eva te Zhangova metoda. Svaka od metoda je detaljno opisana u okviru projekcijskog modela kamere uz parametre potrebne za kalibraciju. Metode su testirane na skupu slika pripremljenih za test, a rezultati su međusobno...
Usporedna shema za generiranje rasporeda i prioritetna pravila za rješavanje problema raspoređivanja s ograničenim sredstvima
Usporedna shema za generiranje rasporeda i prioritetna pravila za rješavanje problema raspoređivanja s ograničenim sredstvima
Mirna Ladnjak
U ovom završnom radu bit će opisan problem raspoređivanja s ograničenim sredstvima te metode kojima se koristimo za rješavanje tog problema. Upoznat ćemo se s prioritetnim pravilima te vidjeti kako pomoću njih uz usporednu shemu za generiranje rasporeda možemo doći do rješenja problema. Kako bismo bolje razradili ovu temu i vidjeli djelovanje prioritetnih pravila na proizvoljan skup aktivnosti, izrađen je i praktični dio završnog rada. Na kraju rada bit će prikazani primjeri...
Uvod u kriptografiju
Uvod u kriptografiju
Ines Burazin
Kriptograja je znanost koja osigurava sigurnu komunikaciju između pošiljatelja i primatelja poruke. Ljudi su kroz povijest pokušali osmisliti neslomljivu šifru. Najstarija šifra jest Cezarova, dok je prva ideja širanja bila vezana za supstituciju. Za sigurnu komunikaciju pošiljatelja i primatelja potrebno je osmisliti dobar ključ i način šifriranja poruke. Također su se kroz povijest su se stvarale mnoge naprave koje bi osigurale sigurnu komunikaciju. Postoje monoalfabetske i...
Uvod u neuronske mreže
Uvod u neuronske mreže
Ivan Židov
U ovom završnom radu ukratko ćemo se upoznati s neuronskim mrežama. U uvodnom dijelu navedeni su primjeri u kojima su neuronske mreže već nadmašile čovjeka. Glavni dio rada bavi se matematikom skrivenom iza njih koja je prikazana i na primjeru.

Pages