Pages

Rješavanje problema trgovačkog putnika upotrebom algoritma najbližeg susjeda
Rješavanje problema trgovačkog putnika upotrebom algoritma najbližeg susjeda
Ema Javor
U ovom završnom radu obradit ću problem trgovačkog putnika. To je je problem diskretne i kombinatorne optimizacije u kojem je cilj pronaći najkraću rutu tako da se svi dani gradovi obiđu jednom i nakon toga vrati u početni grad. Naši gradovi su prikazani pomoću koordinata, a bridovi koji ih spajaju imaju unaprijed predodređene težine koje predstavljaju udaljenost između gradova. Svrha rješenja ovog problema jest pronaći najoptimalniji, odnosno da suma težina bridova koje smo...
Rješavanje problema trgovačkog putnika upotrebom pohlepnog algoritma
Rješavanje problema trgovačkog putnika upotrebom pohlepnog algoritma
Deana Bubanj
Problem trgovačkog putnika je problem kombinatorne optimizacije kojem je cilj pronaći najkraću rutu u kojoj će se obići svi dani gradovi i vratiti u početni iz kojeg se krenulo. U problemu promatranom u ovom završnom radu, gradovi su zadani preko koordinata, a bridovi koji spajaju dva grada nose unaprijed zadanu težinu. Cilj je da suma težina prijeđenog puta bude minimalna. Problem su prvi put opisali matematičari William Rowan Hamilton i Thomas Kirkman 1800-ih godina. Napravili...
Rješavanje problema usmjeravanja vozila ograničenog kapaciteta metodom simuliranog kaljenja
Rješavanje problema usmjeravanja vozila ograničenog kapaciteta metodom simuliranog kaljenja
Josip Pavičić
U današnjem modernom društvu, optimizacija logističkih procesa igra ključnu ulogu u ekonomiji i održivosti. Jedan od izazova u logistici je problem usmjeravanja vozila ograničenog kapaciteta, gdje se vozila koriste za dostavu tereta na različite lokacije. Ovaj problem zahtijeva optimalno raspoređivanje vozila kupcima kako bi se minimizirala prijeđena udaljenost vozila. U radu se prvo definira problem raspoređivanja vozila s kapacitetom i daje matematički model problema. Zatim se...
Roboti u izvannastavnim aktivnostima
Roboti u izvannastavnim aktivnostima
Julija Palinkaš
Razvojem digitalne kompetencije i računalnog razmišljanja te upoznavanje učenika s novim tehnologijama pripremamo ih za uspješno rješavanje problema u životu. Roboti su odlična motivacija za učenje programiranja u izvnannastavnim aktivnostima. Upoznavajući djecu s jednostavnijim mikroupravljačem, BBC micro:bit, i učeči ih kako sastaviti program u MakeCode-u za njega, naknadno ih možemo upoznati s robotima poput mBota ili micro:Maqueen Plus-a. Institut za razvoj i inovativnost,...
Robotski operacijski sustav ROS
Robotski operacijski sustav ROS
Martina Šarić
Ovaj diplomski rad istražuje operacijski sustav ROS (engl. Robot Operating System) čija je primarna svrha olakšati programiranje robota. To je softverska platforma otvorenog koda (engl. open source) koja omogućava razvojnim programerima da svoj kod i ideje dijele jednostavnije i brže. Tako izgrađena zajednica rezultira uštedom vremena pri izradi robota. ROS u svom okruženju pruža upotrebu svih potrebnih dijelova robotskog softverskog sustava koji bi inače zahtijevali odvojeno...
Ruby programski jezik
Ruby programski jezik
Domagoj Suhić
U ovom završnom radu proći ćemo kroz osnove programskog jezika Ruby. Predstavit ´cemo leksičku strukturu, osnovne tipove podataka, izjave i izraze Rubyja. Na kraju ćemo proći kroz osnove objektno orijentiranog programiranja u Rubyju. Paralelno s tim radit ćemo usporedbu s programskim jezikom Python.
Runge Kutta metode za numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi
Runge Kutta metode za numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi
Dunja Ćosić
U ovome radu ukratko ćemo se upoznati s Runge Kutta metodama za numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi. U uvodnom dijelu rada su opisane Runge Kutta metode i dan je primjer za rješavanje Runge Kutta drugog reda. Glavni dio rada bavi se izvodom Runge Kutta metode četvrtog reda, a na kraju su dani pripadni primjeri.
SIR model širenja epidemije
SIR model širenja epidemije
Josipa Sabljo
U ovome radu proučavat ćemo matematički model prijenosa zarazne bolesti u nekoj populaciji poznat pod nazivom SIR model. Najprije ćemo se baviti osnovnim pretpostavkama koje SIR model zahtjeva te na osnovu njih ćemo konstruirati sustav nelinearnih običnih diferencijalnih jednadžbi proučavanog modela. U drugom poglavlju detaljno ćemo analizirati SIR model. Pokazat ćemo da epidemija uvijek izumire, da možemo izračunati maksimalan broj zaraženih tijekom epidemije te dobiti...
SIS i SIR epidemiološki modeli temeljeni na Markovljevim lancima u diskretnom vremenu
SIS i SIR epidemiološki modeli temeljeni na Markovljevim lancima u diskretnom vremenu
Ira Štivić
U ovom radu opisani su SIS i SIR epidemiološki modeli temeljeni na Markovljevim lancima u diskretnom vremenu. U uvodu je objašnjena uloga Markovljevih lanaca u matematici, kao i u primjeni na biološke procese. Prvo poglavlje sadrži važne definicije i svojstva Markovljevih lanaca, te primjere koji prikazuju kako se navedena teorija koristi. U sljedećem poglavlju navodimo diferencijske jednadžbe kojima su opisani jednostavni SIS i SIR epidemiološki modeli, diferencijske jednadžbe...
SIS i SIR epidemiološki modeli temeljeni na Markovljevim lancima u neprekidnom vremenu
SIS i SIR epidemiološki modeli temeljeni na Markovljevim lancima u neprekidnom vremenu
Kristina Kljajić
Matematičko modeliranje u epidemiologiji pokušava predvidjet tijek epidemije kako bi pravovremenim donošenjem mjera utjecaj epidemije bio smanjen. Dva osnovna modela su SIS, model koji dijeli populaciju na dvije disjunktne klase jedinki, podložne i zaražene, te ne dopušta stvaranje imuniteta na tu bolest, i SIR, koji uz podložne i zaražene dopušta stvaranje imuniteta stoga postoji treća klasa, oporavljeni. Ti modeli mogu biti promatrani u determinističkom i stohastičkom obliku. U...
SSH protokol
SSH protokol
Dino Turopoli
Povijest razvoja SSH protokola. Arhitektura komunikacija i sama komunikacija u SSH protokolu. Usporedba SSH1 i SSH2 protokola. Dodatne mogućnosti SSH protokola.
SVD dekompozicija i primjene
SVD dekompozicija i primjene
Mihaela Hrnjkaš
U prvome dijelu ovoga rada definirat ćemo pojam dekompozicije na singularne vrijednosti te iskazati i dokazati teorem koji govori o egzistenciji ove dekompozicije. Spomenut ćemo neka od najvažnijih svojstava te uočiti poveznicu između singularnih i svojstvenih vrijednosti. U drugome dijelu rada dotaknut ćemo se primjena dekompozicije na singularne vrijednosti. Ukratko ćemo se upoznati s linearnim problemom najmanjih kvadrata te opisati primjenu SVD dekompozicije. Spomenut ćemo...

Pages