završni rad
Reprezentacija linearnog funkcionala i hermitsko adjungiranje

Sanja Stjepanović (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
Zavod za primijenjenu matematiku
Katedra za numeričku matematiku