Paginacija

Lokalna teorija krivulja u trodimenzionalnom Minkowskijem prostoru
Lokalna teorija krivulja u trodimenzionalnom Minkowskijem prostoru
Monika Đuzel
Tema ovog rada su krivulje u trodimenzionalnom Minkowskijevom prostoru, odnosno njihova lokalna teorija. Navedena je definicija Minkowskijevog prostora i motivacija za njegovo definiranje, te su kroz rad isticane bitne razlike između euklidskog i Minkowskijevog prostora. U radu su analizirane tri klase krivulja koje razlikujemo i za svaku klasu krivulja je definiran Frenetov trobrid, te zakrivljenost i torzija krivulje koje krivulje određuju na jedinstven način. Specijalna pažnja je...
Mali rječnik matematičkog obrazovanja
Mali rječnik matematičkog obrazovanja
Petra Žeravica
Matematičko obrazovanje složeni je proces u kojemu sudjeluju i učitelji i učenici. Pošto matematiku možemo promatrati kao znanost apstraktnih objekata njezino učenje temelji se na otkrivanju novih obrazaca, stoga je važno, u procesu učenja matematike, kod učenika podupirati razvoj apstraktnog mišljenja kroz generalizaciju, uočavanje ekvivalentnosti i kreativnost. Iako mnogi matematiku i kreativnost smatraju nespojivim pojmovima, kreativnost u matematici ima važnu ulogu u...
Markovljevi lanci u kreditnim rizicima
Markovljevi lanci u kreditnim rizicima
Antonija Živković
Cilj ovog diplomskog rada je objasniti vezu izmedu Markovljevih lanaca i kreditnog rizika. Kako za Markovljeve lance u diskretnom vremenu, tako i za one u neprekidnom potrebno je procijeniti prijelazne vjerojatnosti. Prijelazne vjerojatnosti su procijenjene različitim metodama. U neprekidnom vremenu je to metoda MLE, a u diskretnom radimo s multinomnim procjeniteljima. Prijelazi koji su promatrani su prijelazi tvrtki izmedu različitih rejting kategorija, a najviše smo se fokusirali...
Markovljevi lanci u neprekidnom vremenu
Markovljevi lanci u neprekidnom vremenu
Ana Popović
U ovom radu proučavamo Markovljeve lance u neprekidnom vremenu. Kako bi shvatili Markovljeve lance u neprekidnom vremenu najprije smo se upoznali s definicijama slučajnog procesa u neprekidnom vremenu, vremena skokova, vremena čekanja, procesa skokova te naveli neka svojstva eksponencijalne distribucije. Zatim definicija Markovljevog lanca u neprekidnom vremenu \(\left ( X_{t}, t\geqslant 0\right)\) koja nam kaže da je to slučajan proces u neprekidnom vremenu s prebrojivim skupom stanja...
Markovljevi lanci u neprekidnom vremenu i vremena čekanja
Markovljevi lanci u neprekidnom vremenu i vremena čekanja
Ivana Petrović
U ovom radu upoznajemo se s Markovljevim lancima u neprekidnom vremenu, pripadnim vremenima skokova i vremenima čekanja. Osim toga, radimo konstrukciju Markovljevog lanca, definiramo pripadne prijelazne vjerojatnosti i generatorsku matricu. Zatim iskazujemo jednadžbe unatrag i unaprijed. Na kraju drugog poglavlja radimo klasifikaciju stanja lanca, definiramo invarijantnu i graničnu distribuciju te ih povezujemo teoremom. Nakon toga, prezentiramo primjere Markovljevih lanaca u neprekidnom...
Markovljevi lanci unatrag
Markovljevi lanci unatrag
Doris Bencetić
U ovom diplomskom radu upoznali smo se s Markovljevim lancima unatrag u diskretnom vremenu. U prvom poglavlju definirali smo Markovljeve lance u diskretnom vremenu.Također, uveli smo važne pojmove kao što su matrica prijelaznih vjerojatnosti, vrijeme prvog posjeta, vrijeme prvog povratka, invarijantna mjera, graf stanja itd. Klasificirali smo stanja Markovljeva lanca te naveli važne rezultate za razumijevanje Markovljevih lanaca. U drugom poglavlju, koje je i glavni dio rada,...
Martingali i obrnuti martingali
Martingali i obrnuti martingali
Kristina Jelić
U ovome radu promatramo specifičnu vrstu slučajnih procesa koje zovemo martingalima. Zbog njihove velike primjene u raznim matematičkim aspektima, navodimo primjere gdje se upravo primjenom tzv. martingalnog svojstva dolazi do bitnih rezultata u tim matematičkim područjima. Kroz cijeli rad navodimo razne definicije potrebne za iskazivanje bitnih tvrdnji o martingalima. U drugom dijelu uvodimo drugu vrstu slučajnih procesa koju ćemo zvati obrnuti martingali. Navodimo razlike u...
Martingalne procjeniteljske funkcije
Martingalne procjeniteljske funkcije
Nataša Ujić
U ovome radu prvo su definirana neka osnovna svojstva procjenitelja te pojmovi vezani za slučajne procese. Ukratko su opisani Itôv stohastički integral, stohastičke diferencijalne jednadžbe te difuzije. Nakon toga, dane su osnovne informacije o procjeniteljskim funkcijama kao jednom od načina procjene parametara. Specifičnu klasu procjeniteljskih funkcija čine martingalne procjeniteljske funkcije, kojima je posvećen glavni dio ovoga rada. Optimalnost u smislu Godambea prvo je...
Matematika Ponzijeve sheme
Matematika Ponzijeve sheme
Vesna Biuk
Tema ovog rada je Ponzijeva shema, jedan od najpoznatijih oblika investicijske prijevare. Glavni cilj rada je konstruiranje matematičkog modela Ponzijeve sheme pomoću kojega smo kasnije uspjeli doći do zaključaka o održivosti sheme. Model smo konstruirali koristeći linearnu diferencijalnu jendadžbu i ranije poznate podatke o originalnoj Ponzijevoj shemi. Konstruirani model ovisi o određenim parametrima te smo željeli saznati kako promjena vrijednosti tih parametara utječe na...
Matematika antičke Grčke
Matematika antičke Grčke
Ines Siladić
U ovom radu upoznali smo se sa početcima i razvitkom matematike u vrijeme antičke Grčke. Stari Grci su utjecali na znanost, posebno matematiku, a njihov utjecaj je od velike važnosti i danas. Na početku rada smo prikazali grčki brojevni sustav, način na koji su Grci zapisivali brojeve, te nedostatak takvog zapisa. Nadalje, upoznali smo najranijeg grčkog matematičara, Talesa Milečanina. On je zapisao mnoge teoreme, rezultate svojih pročavanja i s razlogom ga gčka tradicija...
Matematika u mlađoj dobi
Matematika u mlađoj dobi
Kristina Brkić
Djeca jako rano stječu neformalno znanje matematike, koje je iznenadujće široko, složeno i raznoliko. Djecu zanimaju razmišljanja u različitim kontekstima, pa tako i matematčko mišljenje, posebno ako imaju dovoljno znanja o materijalima koje koriste, zadatak im je zanimljiv, motivira ih za daljnji rad, te im je kontekst zadatka poznat. Istraživanja pokazuju da svako dijete kreće uškolu s određenim predznanjem. Također, podupiru načela hijerarhijskg interakcionizma gdje se...
Matematika u sportskom klađenju
Matematika u sportskom klađenju
Domagoj Kalkan
U ovome radu navodimo osnovne pojmove iz vjerojatnosti i način kako ih upotrijebiti u sportskom klađenju. Vidjet ćemo kako kladionice postavljaju koeficijente za klađenje i kojim načinom dođu do njih. Navest ćemo kroz puno različitih primjera kako bismo što bolje prikazali kako kladionice funkcioniraju i na koji se način ljudi klade. Osim toga, uvjerit ćemo se zašto je broj kladionica rekordan i kako su uvijek u dobitku.

Paginacija