Paginacija

Usporedba metoda za kalibraciju kamera
Usporedba metoda za kalibraciju kamera
Dino Šarlija
Problem kalibracije tj. određivanje parametara kamere iz slika gotovo je nezaobilazan korak u primjeni računalnog vida. U ovome radu prikazane su 3 najčešće korištene različite metode kalibracije kamere, a to su direktna linearna transformacija (DLT), Tsai-eva te Zhangova metoda. Svaka od metoda je detaljno opisana u okviru projekcijskog modela kamere uz parametre potrebne za kalibraciju. Metode su testirane na skupu slika pripremljenih za test, a rezultati su međusobno...
Uvod u kriptografiju
Uvod u kriptografiju
Ines Burazin
Kriptograja je znanost koja osigurava sigurnu komunikaciju između pošiljatelja i primatelja poruke. Ljudi su kroz povijest pokušali osmisliti neslomljivu šifru. Najstarija šifra jest Cezarova, dok je prva ideja širanja bila vezana za supstituciju. Za sigurnu komunikaciju pošiljatelja i primatelja potrebno je osmisliti dobar ključ i način šifriranja poruke. Također su se kroz povijest su se stvarale mnoge naprave koje bi osigurale sigurnu komunikaciju. Postoje monoalfabetske i...
Uvod u neuronske mreže
Uvod u neuronske mreže
Ivan Židov
U ovom završnom radu ukratko ćemo se upoznati s neuronskim mrežama. U uvodnom dijelu navedeni su primjeri u kojima su neuronske mreže već nadmašile čovjeka. Glavni dio rada bavi se matematikom skrivenom iza njih koja je prikazana i na primjeru.
Učenje i poučavanje geometrije
Učenje i poučavanje geometrije
Tihana Topalović
Geometrija služi kao izvrstan medij za razvijanje matematičkog mišljenja kroz rješavanje problema i učenje o važnosti i izvođenju dokaza, uz to prikladna je i za kreativan i istraživački rad. Područje je neizmjerno bogato teoremima i zanimljivim problemima uz to još i posjeduje vizualnu privlačnost. Sve ovo čini geometriju atraktivnim i izazovnim područjem za učenje i poučavanje. Cilj je ovoga rada kroz razne aktivnosti pod općim naslovima kao sto su prepozna- vanje oblika,...
Učenje i poučavanje jednadžbi
Učenje i poučavanje jednadžbi
Ivona Ćosić
Jednadžbe čine veliki dio matematičkog obrazovanja. Učenici se prvo upoznaju sa linearnim jednadžbama pa sa sustavima, a kasnije i sa kvadratnim jednadžbama koje su jako važne za rješavanje raznih problema. Probleme je često potrebno prevesti na matematički jezik, a to učenicima može predstavljati problem. Descartesova metoda navodi neke opće smjernice kako rješavati probleme svođenjem zadataka na rješavanje jednadžbi. Nastavnici ponekad zanemaruju efikasne načine...
Učenje iz pogrešaka i pogrešnog
razumijevanja
Učenje iz pogrešaka i pogrešnog razumijevanja
Kristina Lozina
U ovome radu pažnja je usmjerena na algebarsko razmišljanje koje je iznimno važno za cijelokupno matematičko obrazovanje. Naglasak je na smisleno podučavanje matematike koje će zadovoljiti učenikove potrebe i razvijati zainteresiranost i pozitivnu sliku o matematici. Nastavnici trebaju biti upoznati sa zabludama koje učenici mogu imati u raznim područjima matematike, a koje su navedene ovome radu, te koje trebaju imati na umu tijekom svakodnevnog obrazovanja i ispraviti učenike....
Učenje otkrivanjem u nastavi matematike
Učenje otkrivanjem u nastavi matematike
Tajana Čuljak
Često se tvrdi da je učenje temeljitije i potpunije ukoliko se od učenika traži da samostalno otkriju različita svojstva i principe u matematici, za razliku od učenja koje podrazumijeva predavanje nastavnika te izričito frontalnu nastavu. Gestalt teorija sugerira da učiteljeva demonstracija rezultata ne mora dovesti do učenikova shvaćanja tog danog rezultata, stoga je otkrivanje ono što pruža razumijevanje i shvaćanje izloženog. Nastavni materijali poput štapića ili kockica...
Varijacijski račun i primjene
Varijacijski račun i primjene
Una Radojičić
U ovome radu ukratko ćemo se upoznati sa osnovama varijacijskog računa. Bavit ćemo se problemom traženja lokalnog minimuma odredenog funkcionala na način da tražimo nužne i dovoljne uvjete postojanja ekstrema tog funkcionala. Također, razmatrat ćemo i problem traženja globalnog minimuma funkcionala. Na kraju rada pokazat ćemo neke od primjena varijacijskog računa u matematici i fizici.
Važne nejednakosti u teoriji vjerojatnosti
Važne nejednakosti u teoriji vjerojatnosti
Nera Keglević
U ovom radu upoznat ćemo se s nejednakostima koje su od iznimne važnosti u području vjerojatnosti i statistike. Za početak, prisjetit ćemo se osnovnih definicija i teorema koji su nam potrebni za razumijevanje spomenutih nejednakosti. U drugom dijelu rada ćemo iskazati i dokazati najvažnije nejednakosti koje nam svakodnevno pomažu prilikom određivanja vjerojatnosti, npr. Čebiševljevu, Markovljevu, Cauchy- Schwartzovu. Naposljetku, predstavit ćemo neke primjere nejednakosti iz...
Vedska matematika
Vedska matematika
Vedrana Babić
U radu je objašnjeno množenje dvoznamenkastih i troznamenkastih brojeva primjenom Vedske matematike. Prikazani su različiti načini množenja primjenom sutri, slikovito i riječima. Također su prikazani njihovi algebarski dokazi.
Verižni razlomci
Verižni razlomci
David Gavran
U ovom radu bavit ćemo se verižnim razlomcima. Proučavat ćemo osnovna svojstva verižnih razlomaka, konačne i beskonačne verižne razlomke te njihove konvergente. Detaljnije ćemo proučiti svojstva periodskih verižnih razlomaka. Na kraju rada ćemo navesti neke zanimljive primjene vezane za verižne razlomke.
Vigenèreova i Playfairova šifra
Vigenèreova i Playfairova šifra
Marinela Knežević
Vigenèreova šifra je metoda šifriranja teksta koja koristi serije različitih Cezarovih šifri na osnovi ključne riječi. U 16. stoljeću je šifru prvi opisao Giovan Battista Bellaso, dok je Blaise de Vigenère osmislio šifru s autoključem. Otkriće metode je pogrešno pripisano Blaise de Vigenèreu u 19. stoljeću i danas je poznata kao " Vigenèreova šifra". Premda je šifra lagana za razumijevanje i implementaciju, kroz tri se stoljeća odupirala svim pokušajima...

Paginacija