Paginacija

Supstitucijske šifre
Supstitucijske šifre
Josipa Klobučar
U ovom završnom radu ćemo se, kao što to i naslov kaže, baviti supstitucijskim šiframa te njihovim dešifrifanjem i primjerom primjene u informatici. U prvom poglavlju baviti ćemo se supstitucijskim šiframa i definirati ćemo nekoliko načina kako ih napraviti. Uz svaki dio napravit ćemo i primjere pomoću engleske i hrvatske abecede U drugom poglavlju bavit ćemo se dešifriranjem supstitucijskih šifri, dok ćemo u trećem vidjeti primjenu u tehnologiji koju svakodnevno koristimo.
Supstitucijske šifre
Supstitucijske šifre
Maja Božić
U ovom radu bavili smo se supstitucijskim šiframa kao što su monoalfabetske supstitucijske šifre i nekima od nestandardnih supsticijskih šifri. Na samom početku rada naveli smo definicije, teoreme i rezultate iz područja algebre i teorije brojeva koji su nužni za praćenje daljnih rezultata u radu. Definirali smo supstitucijske šifre i na različitim primjerima proveli smo postupak šifriranja i dešifriranja istih. Prikazali smo šifre poput Cezarove i afine šifre, pigpen...
Sustav za mrežnu pohranu
Sustav za mrežnu pohranu
Davor Kolarević
U ovom radu ćemo promatrati način kako se odvija komunikacija izmedu servera i klijenta na internetu, te kako slati podatke. Za to su zaduženi internet protokoli kao sto su HTTP i FTP koji su bazirani na nižem, transportnom TCP protokolu. Zbog rizika koji donosi slanje podataka putem interneta, SSL protokol kriptira podatke i osigurava sigurnu komunikaciju. Krajnji cilj je dizajnirati sustav za pohranu podataka koristeći TCP transportni protokol osiguran SSL-om.
Sustavi kongruencija
Sustavi kongruencija
Kristina Špoljarić
U ovom radu proučavat ćemo kongruencije te sustave kongruencija. Na početku ćemo pomoću djeljivosti, što nam je jedan od najvažnijih pojmova u teoriji brojeva, doći do definicije kongruencija. Proći ćemo kroz načine riješavanja kongruencija te doći do sustava kongruencija. Spomenut ćemo najbitnije teoreme, pokazati kada sustav ima rješenja te na koje sve načine možemo riješiti sustav. Na kraju ćemo spomenuti neke primjene sustava kongruencija.
Sučelje za implementaciju stvarnih dronova u simulatoru
Sučelje za implementaciju stvarnih dronova u simulatoru
Stjepan Stojčević
Dronovi su jedna od najnovijih vozila i prijevoznih sredstava današnjice. Njihova potpuna upotreba se još uvijek otkriva. Trenutno se koriste u dostavi paketa, snimanju zanimljivih videozapisa i fotografija, koriste se u vojne svrhe, pa čak i u poljoprivredi. Dronovi postaju sve pristupačniji pa ih mlađa populacija koristi i u svrhu zabave pa se oni najsposobniji koji nauče brzo i precizno letjeti natječu i na brojnim natjecanjima što pokazuje veliku zainteresiranost populacije za...
Svojstvene vrijednosti i njihova primjena u PageRanku
Svojstvene vrijednosti i njihova primjena u PageRanku
Tena Božić
U ovom završnom radu proučit ćemo svojstvene vrijednosti i algoritam za rangiranje stranica na Googleu. Završni rad započinje definicijom linearnog operatora te opisivanjem matričnog prikaza operatora. U prvom dijelu rada definirane su svojstvene vrijednosti te su navedeni bitni teoremi, korolari i propozicije. Također je definiran i minimalni polinom. U drugom dijelu ovog završnog rada dotaknut ćemo se teme PageRank. Opis algoritma započinje formulom sumiranja. U ovom dijelu je...
Svojstveni problem i metode potencija
Svojstveni problem i metode potencija
Iva Barunčić
Cilj ovog završnog rada je obraditi iterativne metode za rješavanje svojstvenog problema s naglaskom na metodu potencija, inverznu metodu iteracija i inverznu metodu potencija s pomakom. U uvodu rada upoznat ćemo se s osnovnim pojmovima vezanim uz svojstvene vrijednosti, te tako napraviti teorijsku podlogu za obradu željenih metoda. Također, napravit ćemo implementaciju svih primjera u programskom jeziku Matlab.
Swagger code generator za Jcode programski jezik
Swagger code generator za Jcode programski jezik
Mirjam Ihaz
Ovaj rad se bavi razvojem Swagger code generatora za JCode programski jezik. Swagger code generator je open source alat koji iz predloška RESTful API-ija generira izvorni kod JCode aplikacije. Generirani koda se nakon toga može pokrenuti kao aplikacija koja je spremna primati HTTP upite na putanjama definiranim u originalnom predlošku. JCode je programski jezik koji je baziran na Javi, razvijen unutar ENEA-e za jednostavan i modularan razvoj aplikacija u telekomunikacijama. Rad je...
Sylowljeva teorija
Sylowljeva teorija
Dragana Ostopanj
Tema ovog završnog rada je objasniti sto su to Sylowljevi teoremi, što su Sylowljeve podgrupe i koliko ih ima te koliki je njihov red. Započet ćemo definicijom Sylowljeve podgrupe, a nakon iskazivanja Sylowljevih teorema reći ćemo nesto o posljedicama istih. Zatim ćemo objasniti tranzitivno djelovanje podgrupe te tako doći do Frattinijevog teorema. Bitno pitanje u pogledu konačnih grupa je pitanje prostosti koje ćemo pojasniti u jednome od poglavlja kao i broj elemenata prostog...
Sylowljevi teoremi i primjene
Sylowljevi teoremi i primjene
Ana Olujević Lujić
U ovom završnom radu ćemo se baviti Sylowljevim teoremima i njihovom primjenom. U prvom dijelu rada ćemo iskazati Sylowljeve teorem, a zatim ih i dokazati. U drugom dijelu rada ćemo navesti nekoliko primjera u kojima se primjenjuju iskazani teoremi. Prije nego krenemo s primjerima definirati ćemo nekoliko pojmova koji se koriste u primjerima.
Sylvesterova i Ljapunovljeva matrična jednadžba
Sylvesterova i Ljapunovljeva matrična jednadžba
Maja Kovačević
U ovom radu bavit ćemo se Sylvesterovom jednadžbom koja je dobila ime po engleskom matematičaru Jamesu Josephu Sylvesteru i njezinim specijalnim slučajem koji se naziva Ljapunovljeva matrična jednadžba po ruskom matematičaru Aleksandru Mikhailovichu Ljapunovu. U prvom poglavlju navest ćemo samu definiciju jednadžbi te definirati Kroneckerov produkt i operator vektorizacije koji će nam pomoći pri numeričkom rješavanju jednadžbi. Od velike važnosti su nam Schurova i...
Taylorov teorem i Taylorovi redovi
Taylorov teorem i Taylorovi redovi
Ivana Rečić
U ovom radu iskazat ćemo i dokazati Taylorov teorem te se upoznati s razvojem najčešće korištenih funkcija u Taylorov red. Prije svega podsjetit ćemo se važnijih definicija i rezultata koji se spominju u samom Taylorovom teoremu i koji će nam pomoći pri kasnijem rješavanju zadataka. Na kraju ćemo vidjeti primjene razvoja funkcija u Taylorov red u različitim prirodoslovnim granama.

Paginacija