Pages

Tehnike dubinskog učenja za klasifikaciju peludi
Tehnike dubinskog učenja za klasifikaciju peludi
Petar Poljarević
U ovome radu bavit ćemo se konvolucijskim neuronskim mrežama te njihovom potencijalnom primjenom u klasifikaciji peludnih čestica. Budući da ljudi mogu biti alergični na neke specifične vrste peludi, važno je biti u mogućnosti prepoznati vrstu koja se nalazi u zraku. Stoga posežemo za tehnikama klasifikacije dubinskog učenja - preciznije, konvolucijskim neuronskim mrežama. Prvi dio rada definira slojeve koji izgrađuju konvolucijske neuronske mreže, demonstrira pojedine slojeve...
Tehnologija Bitcoina i kriptovaluta
Tehnologija Bitcoina i kriptovaluta
Ivana Bubalo
U ovom završnom radu obrađene su kriptografske hash funkcije te neka njihova svojstva i primjeri, a zatim funkcija SHA-256 kojom se koristi Bitcoin. Objašnjeno je kako nam hash-pointeri služe za izgradnju povezanih lista, odnosno blockchaina. Dana je shema digitalnog potpisa i razrađena ideja korištenja njegovog slučajno generiranog javnog ključa kao identiteta, što nam služi za razumijevanje decentraliziranog načina funkcioniranja Bitcoina i privatnosti. Navedene su neke...
Teorem o reziduumima i primjene
Teorem o reziduumima i primjene
Matej Petrinović
U ovom završnom radu upoznat ćemo se s reziduumima kompleksne funkcije kompleksne varijable i nekim njihovim primjenama. Pokazat ćemo primjenu reziduuma na realne integrale specijalnih oblika kao i na računanje beskonačnih suma. Rad takoder sadrži riješene primjere koji vode na primjenu reziduuma.
Teorem o četiri boje i vektorski produkt
Teorem o četiri boje i vektorski produkt
Darija Kolembus
Problem četiri boje postavio je matematičar F. Guthrie davne 1852. godine. Nakon toga su brojni vrsni matematičari, ali i amateri, pokušavali pronaći rješenje, a to je trajalo više od 150 godina. Tijekom tog razdoblja napravljeno je mnogo krivih dokaza, ali je takđer dobiveno mnogo djelomičnih rezultata, od kojih će neki biti sastavni dio ovog rada. Objasnit ćemo važne zaključke do kojih je došao A. Cayley (kubne karte, najmanji uljezi), zatim ćemo objasniti poznatu...
Teorem srednje vrijednosti za realne funkcije više realnih varijabli
Teorem srednje vrijednosti za realne funkcije više realnih varijabli
Boris Posavac
U ovome završnom radu obradit ćemo važan rezultat matematičke analize, teorem srednje vrijednosti, te njegove primjene i posljedice. U prvome poglavlju ovoga završnoga rada navest ćemo najbitnije definicije i teoretske rezultate matematičke analize bitne za razumijevanje teme rada, teorema srednje vrijednosti za realne funkcije više realnih varijabli čime ćemo se baviti u drugome poglavlju. U trećem poglavlju ćemo se dotaknuti povezanosti diferencijabilnosti funkcije s teoremom...
Teorija brojeva u nastavi matematike
Teorija brojeva u nastavi matematike
Srđana Obradović
Teme u ovome radu baziraju se na elementarnoj teoriji brojeva i većina primjera i zadataka koje dokazujemo obrađuju se na nastavi osnovnih škola. No, posljednja poglavlja najprirodnije se uklapaju u nastavu srednjih škola. Važno je napomenuti kako rad ne obuhvaća čitavu granu matematike. Najprije je uveden pojam djeljivosti kao jedan od najjednostavnijih, ali i ujedno najvažnijih pojmova u teoriji brojeva. Zadatcima i primjerima prikazane su djeljivosti s brojevima...
Teorija katastrofe u fenomenima faznih prijelaza
Teorija katastrofe u fenomenima faznih prijelaza
Milica Cvjetović
U ovom radu proučavamo kako različiti tipovi stacionarnih točaka glatke funkcije opisuju ponašanje sustava kojeg ta funkcija karakterizira. Definirat ćemo degenerativne i nedegenerativne kritične točke. Zatim ćemo se upoznati s naborom i šiljkom, univerzalnim perturbacijama kritičnih točaka koje spadaju u 7 elementarnih katastrofa. Gravitacijski stroj i Zeemanov stroj katastrofe jednostavni su fizikalni sustavi opisani navedenim perturbacijama. U drugom dijelu rada opisujemo...
Teorija kodiranja i linearni kodovi
Teorija kodiranja i linearni kodovi
Marina Lukanović
Današnji je svijet više nego ikad prije svijet informacija te će potreba za što učinkovitijim i pouzdanijim prenošenjem tih informacija samo rasti. Posebno važnu ulogu u tome odigrati će teorija kodiranja. U ovom radu dan je kratak uvod u ovu disciplinu. Da bi se uvidjela njezina važnost, mora se poznavati na koji način funkcioniraju uređaji koji prenose poruke na daljinu te do kakvih pogrešaka može doći prilikom prijenosa informacija. Zbog toga je u prvom poglavlju...
Teorija redova čekanja
Teorija redova čekanja
Tea Crnobrnja
U svakodnevnom životu susrećemo se s raznim oblicima čekanja u redu. Teorija redova čekanja je grana matematike koja proučava kako se redovi formiraju, kako funkcioniraju te ima li problema u njihovom funkcioniranju. Cilj teorije redova čekanja je dizajniranje uravnoteženih sustava koji služe korisnicima brzo i učinkovito, ali ne koštaju previše da bi bili održivi. Na početku rada upoznali smo se s osnovnim pojmovima i oznakama potrebnim za razumijevanje rada. Bavili smo se...
Teorija relacijskih baza podataka u Coqu
Teorija relacijskih baza podataka u Coqu
Marko Rajković
U ovom ćemo radu promatrati i prezentirati formalizaciju relacijskog modela podataka u Coqu koji je temelj relacijskih baza podataka. Preciznije rečeno, bavit ćemo se formalizacijom onog dijela relacijskog modela podataka koji se odnosi na strukturu podataka, zatim ćemo prezentirati modeliranje dvaju jezika za upite i optimizacije tih jezika i na kraju ćemo promatrati očuvanje integriteta baze podataka gdje ćemo se baviti funkcionalnim ovisnostima
Teorija slučajnih matrica i Riemannova zeta - funkcija
Teorija slučajnih matrica i Riemannova zeta - funkcija
Andrea Behin
Teorija slučajnih matrica je grana matematike motivirana ostalim područjima matematike i fizike poput kvantne mehanike, linearne algebre i matematičke statistike. Na početku rada definirali smo slučajne matrice i naveli motivaciju za njihovo uvođenje. Posebno smo razmotrili svojstvene vrijednosti takvih matrica i njihova svojstva te opisali Gaussov model slučajnih matrica za koji je moguće dati eksplicitno rješenje za zajedničku funkciju gustoće njezinih svojstvenih...
Testovi prostosti
Testovi prostosti
Magdalena Moguš
Tema ovog rada bit će testovi prostosti. Testove prostosti dijelimo na determinističke i vjerojatnosne. Sukladno tome, rad je podijeljen na dva dijela. Najprije ćemo obraditi probno dijeljenje, Wilsonov teorem, Lucas-Lehmerov test, Pepinov test, AKS test te GK i ECPP algoritme koji pripadaju determinističkim testovima prostosti. Zatim ćemo obraditi Fermatov test prostosti, Jaki Fermatov test, Pocklington–Lehmerov test, MillerRabinov test i Solovay-Strassenov test prostosti koji...

Pages