Pages

Primjena derivacije funkcije u prirodnim znanostima
Primjena derivacije funkcije u prirodnim znanostima
Darija Vrgoč
Cilj ovog završnog rada bilo je razraditi primjenu derivaciju funkcije u prirodnim znanostima, preciznije u kemiji, medicini i fizici te primjenu derivacije u određivanju lokalnih ekstrema i monotonosti funkcije. S obzirom na to da je primjena derivacije u prirodnim znanostima gotovo neizostavan dio, jer pomaže pri rješavanju određenih problema, ovaj će završni rad detaljno prikazati proces primjene derivacije u kemiji, medicini i fizici i rješavanja polaznih problema vezanih uz...
Primjena dubokog učenja u analizi rezultata pretraga koljena magnetskom rezonancom
Primjena dubokog učenja u analizi rezultata pretraga koljena magnetskom rezonancom
Danijela Jaganjac
U ovom diplomskom radu je objašnjen pojam neuronskih i konvolucijskih mreža. Njihovo djelovanje se definira matematičkim izrazima i formulama. Ulazni podaci u neuronskim mreža prolaze kroz niz slojeva pri čemu se transformiraju i kao rezultat dobijemo vrijednosti koje dalje interpretiramo sukladno početnom problemu. Svaki model neuronskih i konvolucijskih mreža ima parametre čije vrijednosti utječu na točnost predikcija. U svrhu povećavanje točnosti, parametri se...
Primjena geometrije u nastavi matematike i česte miskoncepcije
Primjena geometrije u nastavi matematike i česte miskoncepcije
Ivana Sataj
U ovome radu bavilo se elementima pozitivnog okruženja za učenje opisanih u modelu koji se sastoji od pet dimenzija te aktivnostima koje su pogodne za formativnu procijenu znanja učenika kao i za dijagnostičko učenje na samom početku obrade nove teme. Pri navođenju svake aktivnosti opisane su miskoncepcije s kojima se učenici mogu susresti kao i pogodna pitanja koja bi učitelji tj. nastavnici mogli postaviti učenicima kako bi ih potaknuli na promišljanje o točnosti odgovora.
Primjena graf algoritama za pronalaženje optimalne rute na mapama
Primjena graf algoritama za pronalaženje optimalne rute na mapama
Danilo Šormaz
Glavna tema ovog rada su graf algoritmi za pronalaženje najkraće rute na mapama. U prvom poglavlju denirat ćemo graf u matematičkom smislu, spomenuti i objasniti vrste grafova te dati par primjera različitih tipova grafova.U drugom dijelu poglavlja predstavit ćemo načine reprezentacije grafa u memoriji računala. U drugom poglavlju denirat ćemo šetnju kroz graf i putove u grafu. Nakon toga ćemo pojasniti obilazak grafova pomoću pretraživanja grafa po širini i dubini.Objasnit...
Primjena grafova za regularizaciju neuronskih mreža
Primjena grafova za regularizaciju neuronskih mreža
Ivan Židov
U današnje vrijeme, upotreba modela temeljenih na neuronskih mreža postala je sve češća, jer nerijetko postižu bolje rezultate od klasičnih metoda. Kako bi modeli bili primijenivi na stvarnim podacima, potrebno je spriječiti prenaučenost nad podacima za treniranje. To se postiže regularizacijom neuronskih mreža. Jedna od tehnika je i graf-regularizacija o kojoj smo govorili u ovom radu. U prvom dijelu rada, objasnili smo osnove strojnog učenja i osnove teorije grafova, dok...
Primjena interpolacije u digitalnoj obradi slika
Primjena interpolacije u digitalnoj obradi slika
Iwan Josipović
U ovom ćemo radu defnirati pojam interpolacije za neki dani skup podataka. Obraditi ćemo neke od 1-D metode interpolacije, a to su: metoda najbližeg susjedstva, linearna interpolacija i kubična interpolacija. Upoznati ćemo se s osnovama interpolacije kroz jednostavne primjere i stečeno znanje primjenjivati na sve kompleksnije primjere. Također ćemo obraditi i metode 2-D interpolacije, a to su: metoda najbližeg susjedstva, bilinearna interpolacija i bikubična interpolacija....
Primjena kompleksnih brojeva u algebri i geometriji
Primjena kompleksnih brojeva u algebri i geometriji
Maja Kovačević
Tema ovog rada su kompleksni brojevi i njihova primjena u algebri i geometriji. Na samom početku rada nalazi se kratki povijesni razvoj kompleksnih brojeva te je navedena njihova primjena u različitim područjima znanosti. Potom slijedi kratki pregled teorije kompleksnih brojeva, krenuvši od samog skupa kompleksnih brojeva, prikaza u kompleksnoj ravnini te njegovim različitim zapisima i računskim operacijama koje smo iskoristili u dokazima matematičkih identiteta. U trećem poglavlju...
Primjena konformnih preslikavanja u aerodinamici
Primjena konformnih preslikavanja u aerodinamici
Kristijan Kalmar
Ovaj završni rad proširit će nam znanje o primjeni kompleksne analize u aerodinamici, konkretno o primjeni konformnih preslikavanja u oblikovanju krila zrakoplova. Prvo ćemo nešto više reći o aeroprofilu krila, a zatim i o silama koje djeluju na krilo. Navest ćemo glavne pretpostavke o stacionarnom ravninskom toku idealnog fluida. Na primjeru kružnog valjka i njegovog poprečnog presjeka pokazat ćemo kakvu ulogu ima Kutta-Joukovski teorem u letu zrakopolova.
Primjena kongruencija
Primjena kongruencija
Suzana Paripović
Glavni cilj ovog rada je predstaviti kongruencije i proučiti neke konkretne primjene kongruencija. Glavni dio rada podijeljen je u 6 poglavlja. U prvom poglavlju predstaviti ćemo kongruencije i razviti osnovna svojstva kongruencija. Osim toga, proučiti ćemo linearne kongruencije s jednom nepoznanicom te ćemo pokazati kako riješiti linearne kongruencije. Pomoću teorije kongruencija možemo razviti jednostavne kriterije za provjeru je li dani cijeli broj n djeljiv s cijelim brojem...
Primjena kongruencija
Primjena kongruencija
Irena Užar
U diplomskom radu pokazat ćemo kako se kongruencija može primjeniti na različite načine. Prvo ćemo definirati kongruenciju i navesti njezina svojstva koja ćemo koristiti u radu. Zatim ćemo prikazati neke od njezinih primjena. Prvo neke od jednostavnjih poput testa djeljivosti za brojeve 10, 5, 2^{i}, 3 , 9 i 11 koje se dokazuju primjenom kongruencija, zatim metoda odbacivanja devetki i digitalni korijen. Nakon toga ćemo vidjeti kako se kongruencija koristi za modeliranje dizajna,...
Primjena matematike u renesansnoj likovnoj umjetnosti i nekim drugim razdobljima
Primjena matematike u renesansnoj likovnoj umjetnosti i nekim drugim razdobljima
Ivana Kelava
Proučavajući različite pravce likovne umjetnosti kroz povijest uočavamo veliku primjenu matematike u većini razdoblja likovne umjetnosti. Primjena matematike je najviše izražena u razdoblju renesanse kada je većina likovno umjetničkih djela imala u svojoj strukturi primjenu zlatnog reza. I danas postoje brojna istraživanja koja potvrđuju kako će osoba privlačnim percipirati sve što je u omjeru zlatnog reza. Također, u razdoblju renesanse je često korištena linearna...
Primjena mjera centralnosti u mreži 9/11
Primjena mjera centralnosti u mreži 9/11
Elizabeta Konjušak
Glavna tema ovog rada je primjena teorije grafova, konkretno, mjera centralnosti u stvarnom događaju. Traženje ključnih vrhova (osoba) u nekoj mreži može poslžiti za prenošenje bitnih informacija. U ovakvim slučajevima, ključno je naći nekoliko bitnih osoba te njihovim ometanjem usporiti, a možda i prekinuti, njihove namjere. U prvom poglavlju smo se upoznali s teorijom grafova i osnovnim pojmovima. Dotaknuli smo se nekih specijalnih tipova grafova te njihovih matrica koje...

Pages