Paginacija

Transformacije diskretnih i neprekidnih slučajnih varijabli
Transformacije diskretnih i neprekidnih slučajnih varijabli
Maja Krajnović
Transformacije slučajnih varijabli vrlo su bitne u teoriji vjerojatnosti jer nam omogućavaju lakše rješavanje različitih vjerojatnosnih problema. U ovom radu ćemo se prvo upoznati s nekim osnovnim pojmovima, definicijama i teoremima kako bismo mogli shvatiti što su i čemu služe transformacije slučajnih varijabli. Vidjet ćemo da sva vjerojatnosna svojstva slučajne varijable X možemo opisati pomoću njene funkcije distribucije F, odnosno pomoću njene tablice ...
Transpozicijske šifre
Transpozicijske šifre
Kristina Rošić
Glavna tema ovog rada su transpozicijske šifre. Pomoću njih obavlja se šifriranje, odnosno dešifriranje podataka. Ideja transpozicijske šifre je da elementi otvorenog teksta ostanu nepromijenjeni, ali da se promijeni njihov medusobni položaj. U prvome dijelu rada definirani su osnovni pojmovi kao sto su kriptologija, kriptografija i kriptoanaliza te objašnjen postupak šifriranja i dešifriranja. Nakon formalne definicije transpozicijske šifre, naveden je i primjer skitala, prve...
Trapezno i Simpsonovo pravilo
Trapezno i Simpsonovo pravilo
Marin Bibković
Tema ovog završnog rada je numerička integracija. Promatramo trapezno pravilo te generalizirano trapezno pravilo kao najjednostavniju metodu numeričke integracije. Obrađujemo Newton-Cotesovu formulu, te poseban slučaj te formule, koji predstavlja Simpsonovo pravilo i njegovu generalizaciju. Kroz primjere i zadatke ćemo prikazati rješenja postavljenih problema.
Trigonometrija u nastavi matematike i GeoGebra u motivaciji učenja trigonometrije
Trigonometrija u nastavi matematike i GeoGebra u motivaciji učenja trigonometrije
Katarina Valentić
U diplomskom radu obrađena je trigonometrija u nastavi matematike srednje škole zajedno sa programom GeoGebra koji pomaže u učenju matematike ali i svih predmeta STEM područja. GeoGebra pomaže vizualizirati matematiku i približava matematičke koncepte te na lakši i brži način pomaže u savladavanju gradiva. Navedeni su GeoGebra apleti koji prate gradivo udžbenika za 2. i 3. razred srednje škole (gimnazije i tehničkih škola).
Trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe
Trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe
Petar Jagodić
U ovom radu proučavat ćemo trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe. Najprije da bismo uopće znali baratati sa jednadžbama i nejednadžbama, kratko ćemo uvesti definiciju trigonometrijskih funkcija, kao i njihova svojstva. Potom ćemo proći kroz pojedine tipove trigonometrijskih jednadžbi tako što ćemo proučiti osnovne, homogene, linearne, transcendentne, ciklometrijske jednadžbe kao i one koje možemo svesti na algebarske. Nadalje, definirat ćemo sustav trigonometrijskih...
Turanov teorem
Turanov teorem
Matej Rechner
U ovom radu naveden je Turánov teorem i neki njegovi dokazi. Najprije su navedena dva različita dokaza za jednostavni specijalni slučaj teorema, poznat kao Mantelov teorem, a zatim je detaljno navedeno pet različitih dokaza za općeniti slučaj. Prva tri dokaza se uglavnom oslanjaju na teoriju grafova i metode prebrojavanja, a preostala dva na matematičku analizu, algebru i vjerojatnost.
U-statistike i primjene
U-statistike i primjene
Nikolina Brdarić
Cilj ovog diplomskog rada bilo je upoznavanje s pojmom U-statistike kao nepristranog procjenitelja statistickog funkcionala očekivanja. Poseban naglasak stavljen je na primjenu U-statistika i njihovih svojstava. U radu su navedeni primjeri U-statistika koje se najčešće koriste pri procjeni parametara koje možemo zapisati pomoću funkcionala očekivanja. Također, dokazani su važni teoremi o varijanci i asimptotskoj varijanci U-statistika kao i teorem o njihovoj asimptotskoj...
Unit of Work
Unit of Work
Ante Ljubić
U ovom radu ćemo pokazati što je to Unit of Work, kako se implementira i na koji način koristi. Unit of Work je usko vezan uz transakcije na bazama podataka, pa ćemo iz tog razloga ukratko pojasniti što su to transakcije i kako funkcionira klijent-poslužitelj arhitektura. Implementacija je odrađena na poslužitelju u ASP.NET Web API softverskom okviru koristeći njegovu komponentu Entity framework te ćemo ukratko reći nešto i o tome. Primjenu ćemo pokazati u posljednjem...
Unitarni operatori
Unitarni operatori
Ana Vilić
U ovom radu bavit ćemo se pojmom unitarnog prostora te navesti operatore koji djeluju na tom prostoru, a posebnu pažnju ćemo posvetiti unitarnim operatorima. Za početak ćemo definirati skalarni produkt, unitaran prostor te neke druge osnovne pojmove poput norme i ortonormirane baze potrebne za opisivanje operatora koji slijede. U trećem poglavlju definirat ćemo unitarne operatore, navesti njihova svojstva i dati njihovu karakterizaciju. Zatim ćemo navesti druge primjere...
Upravljanje svesmjernim robotima
Upravljanje svesmjernim robotima
Domagoj Suhić
U ovom radu bavili smo se upravljanjem svesmjernih robota. Prvo smo se posvetili teorijskim aspektima upravljanja mobilnim robotima. Izrazili smo uvjete kotrljanja i uvjete klizanja za fiksni standardni te švedski kotač. Nakon toga smo predstavili problem povratne kinematike te ga riješili za tri primjera svesmjernih robota. Zatim smo se bavili problemom upravljanja mobilnim robotima te smo predstavili petlje povratne veze i PID regulatore. Obradili smo i diskretizaciju PID ...
Upravljanje svesmjernim robotom u stvarnome vremenu preko pametnog telefona korištenjem http i SPI protokola
Upravljanje svesmjernim robotom u stvarnome vremenu preko pametnog telefona korištenjem http i SPI protokola
Hrvoje Veber
U ovom radu bavit ćemo se upravljanjem svesmjernog robota. Prvo ćemo se posvetiti teorijskim aspektima upravljanja svesmjernog robota. Prikazat ćemo robota u prostoru tako što ćemo razviti kinematički model robota i kotača. Nakon toga, obradit ćemo komunikaciju između dva mikrokontrolera putem SPI protokola. Na jedan mikrokontroler primat ćemo podatke sa Joysticka i slati ih na drugi mikrokontroler. Zatim ćemo reći nešto o upravljanju motora i PID regulatoru koji je zaslužan za...
Upravljivost LTI sustava
Upravljivost LTI sustava
Antonio Vidaković
U ovom završnom radu bavimo se temom upravljivosti linearno vremenski invarijantnih (LTI) sustava. Na početku ćemo navesti sve nužne definicije i teoreme potrebne za lakše razumijevanje gradiva. Definirat ćemo upravljivost i teoreme koje nam daju karakterizaciju te ju ilustrirati na primjeru. Na kraju ćemo objasniti regulatore i njihovu primjenu na LTI sustave.

Paginacija