Paginacija

R x JS
R x JS
Nikola Prološčić
Tema ovog završnog rada je RxJS biblioteka. Najprije ćemo reći što je Reaktivno programiranje i tok podataka, a potom uvesti pojam klase Observable koja nam omogućuje vršenje raznih operacija nad tokom podataka. Objasnit ćemo dizajn obrasce Observer i Iterator na kojima se Observable temelji. Kreirat ćemo Observable, a potom i sučelje Observer koje implementira 3 metode: next, complete i error. Nakon toga pretplatit ćemo Observer na Observable i reći nešto više o...
RSA javni ključ
RSA javni ključ
Vlatka Fundak
Primarni cilj kriptografije je omogućiti dvjema osobama komunikaciju preko nesigurnog kanala na način da ju protivnik ne može razumjeti. Tu dolazimo do potrebe za sustavom javnog ključa, te ćemo posebno proći RSA javni ključ. RSA kriptosustav omogućava sigurnu komunikaciju preko nesigurnog komunikacijskog kanala pomoću nasumičnog teksta bitova. Sigurnost RSA sustava većinski je bazirana u težini faktoriziranja velikih prirodnih brojeva, te je potrebno imati što više znanja o...
RSA kriptosustav
RSA kriptosustav
Anamarija Kokanović
Velika je potreba za sigurnim slanjem informacija. U svakodnevnom životu nalazi se sve veća potreba za kriptiranjem i kriptosustavima. U radu ćemo se susresti s osnovnim pojmovima kriptologije, objasniti razliku kriptograje i kriptoanalize, denirati otvoren tekst, šifrat i kriptosustav. Upoznat i obradit ćemo RSA kriptosustave i njihovu implementaciju. U četvrtom poglavlju govoriti ćemo nešto o sigurnosti RSA kriptosustava te kriptoanalizi RSA te semantičkoj zaštiti. Peto...
RSA kriptosustav i njegova kriptoanaliza
RSA kriptosustav i njegova kriptoanaliza
Ines Spaić
U današnje doba digitalizacije i sve učestalijom komunikacijom putem interneta, pametnih telefona i sl., kriptosustavi imaju sve važniju ulogu u životu svakog pojedinca, jer nam omugućavaju zaštitu naše privatnosti. Jedan od najpoznatijih kriptosustava s javnim ključem je RSA kriptosustav. Temelji se na teškoći faktorizacije velikih prirodnih brojeva. Rad se sastoji od tri cjeline. U prvom poglavlju rada definirali smo kriptosustave s javnim ključem, te primjerom ilustrirali...
Raspberry Pi
Raspberry Pi
Nikola Živković
Raspberry Pi je jeftino mikroračunalo veličine bankovne kartice. Kreirala ga je Raspberry Pi fondacija s ciljem da poboljša i olakša početnicima učenje u računarstvu. Hardver se razvijao i poboljšavao sa svakom novom verzijom a trenutni procesor je Broadcomov SoC koji sadrži ARM-ove jezgre procesora koje također možemo pronaći i kod pametnih telefona. Najvažniji dio njegovog hardvera su svakako GPIO iglice koje mu i donose praktičnu važnost jer pomoću njih može...
Ravnoteža napete žice
Ravnoteža napete žice
Martina Franjo
U ovom radu proučavat ćemo ravnotežu jednodimenzionalnih kontinuuma. Objasniti ćemo što je kontinuum, te na primjeru napete elastične žice prikazati izvod jednadžbe ravnoteže, koja je linearna diferencijalna jednadžba drugog reda. Izvesti ćemo i jednadžbu stacionarnog provodenja topline kroz štap te pokazati da je ona identična jednadžbi ravnoteže napete žice. Također, razmatrati ćemo ponašanje žice uz različite rubne uvjete. Iskazati ćemo i dokazati princip...
Razni načini zadavanja vjerojatnosti
Razni načini zadavanja vjerojatnosti
Sanja Pešorda
Vjerojatnost se, kao jedna od grana matematike, uvelike primjenjuje u svakodnevici. Upravo zato u ovom radu želimo pobliže pojasniti što je to vjerojatnost i koja su njezina svojstva. Najprije ćemo krenuti od osnovnih pojmova i povijesnih definicija vjerojatnosti koji su nam potrebni za daljnje razumijevanje. Nadalje, aksiomatski ćemo definirati vjerojatnost, iskazati i dokazati njezina svojstva te ćemo se pozabaviti definicijom vjerojatnosti na diskretnom vjerojatnosnom prostoru...
Razumijevanje tajnih poruka
Razumijevanje tajnih poruka
Marko Škrobo
Tijekom povijesti tajno komuniciranje većinom se odnosilo na vojne i državne sustave jer su ipak te tajne načuvanije i najvažnije za veliki broj ljudi. Informacije su se prenosile na takav način da nitko, osim pošiljatelja i namjernog primatelja, ne posumnja u postojanje poruke. Takav način tajnog komuniciranja naziva se steganograja. Paralelno s razvojem steganograje razvila se i kriptograja čiji cilj nije bio zatajiti samo postojanje poruke, već prikriti njezino značenje....
Razvoj Windows 10 aplikacija
Razvoj Windows 10 aplikacija
Josip Kedveš
Široki spektar i sveprisutnost digitalnih uređaja u životu suvremenog čovjeka dovela je ideje razvoja univerzalnih aplikacija. Njihova je zadaća korisniku pružiti što sličnije iskustvo korištenja neovisno o uređaju. Od svih proizvođača softvera, Microsoft je trenutno došao najdalje u ovom polju razvoja aplikativnog softvera. Koncept koji je započeo 2013. godine doveden je novu razinu predstavljanjem operativnog sustava Windows 10 i univerzalne Windows platforme. Glavna ideja...
Razvoj kripotografskih hash funkcija bez ključa
Razvoj kripotografskih hash funkcija bez ključa
Danilo Šormaz
U radu smo opisali funkcije koje zbog svojih svojstava zauzimaju vrlo značajno mjesto u kriptografiji, a to su hash funkcije. U prvom dijelu smo definirali jednosmjernu funkciju, budući da je jednosmjernost bitno svojstvo hash funkcija. Naveli smo svojstva kriptografske hash funkcije, kao i odnose medu njima. Pomoću rođendanskog paradoksa odnosno rođendanskog napada, objasnili smo potrebu za definiranjem minimalne duljine hash vrijednosti. Nakon toga, detaljno je opisana...
Razvoj payment gateway-a za paypal express checkout servis
Razvoj payment gateway-a za paypal express checkout servis
Dino Turopoli
Ovaj diplomski rad opisuje teoriju vezanu za e-trgovinu, model plaćanja platnim karticama i problematiku usmjerivača plaćanja. Pojavom interneta počinje razvoj e-trgovina putem kojih se ubrzava i olakšava proces kupovine. Svaka e-trgovina ima implementira neki oblik usmjerivača plaćanja i koristi određeni model elektroničkog plaćanja. Najpopularniji model elektroničkog plaćanja je plaćanje platnim karticama. Bitnu ulogu u plaćanju platnim karticama igra usmjerivač...
Razvoj temeljnog razumijevanja geometrije
Razvoj temeljnog razumijevanja geometrije
Krunoslav Gazdović
U ovom radu iznesenu su važne ideje koje nastavniku mogu produbiti postojeće razumijevanje geometrije i koje ga mogu voditi u planiranju i izvedbi sata. Prve tri velike ideje usmjeravaju našu pažnju na način rada u geometriji koji uključuje skice, traženje promjenjivosti i nepromjenjivosti, te oblikovanje denicija. Proces dokazivanja, koji je objašnjen u Velikoj ideji 4, uključuje elemente svih triju početnih velikih ideja. Stvaranje i proučavanje pretpostavki može nas dovesti do...

Paginacija