Pages

Višestruki integrali i neke njihove primjene
Višestruki integrali i neke njihove primjene
Dino Trupković
U ovom diplomskom radu proučavali smo pojam višestrukog integrala. Započeli smo s uvođenjem jednostrukih integrala, zatim dvostrukih i na kraju višestrukih, gdje smo se većinom bavili trostrukim integralom. Razradili smo pojmove koji su nužni za uvođenje Reimannovog integrala poput segmenta, ograničene funkcije, subdivizije segmenta i Darbouxovih suma. Nakon toga naveli smo važne teoreme za rješavanje višestrukih integrala. Sve to ilustrirali smo odgovarajućim primjerima.
Vrednovanja u nastavi matematike
Vrednovanja u nastavi matematike
Ines Batrac
Tri osnovna pristupa vrednovanju su vrednovanje za učenje, vrednovanje kao učenje i vrednovanje naučenog. Vrednovanje za učenje oblik je formativnog vrednovanja, odvija se tijekom učenja i poučavanja te predstavlja proces prikupljanja informacija i dokaza o procesu učenja te njihovu interpretaciju s ciljem unaprjeđivanja procesa učenja kod učenika te procesa poučavanja kod učitelja. To je osnovni razlog zbog kojega ovaj način vrednovanja ne rezultira brojčanim ocjenjivanjem...
Vrednovanje opcija na OTC tržištu
Vrednovanje opcija na OTC tržištu
Barbara Rački
Ideja rada je primjena Black model za vrednovanje opcija na OTC tržištu. Na početku rada predstavljen je model Brownovog gibanja te model geometrijskog Brownovog gibanja koji služi kao osnova za modeliranje cijena vezane imovine. Nadalje, budući da je Black model proširenje Black-Scholes-Mertonovog modela za vrednovanje call i put opcija u nastavku su predstavljene osnovne teorijske pretpostavke Black-Scholes-Mertonovog modela koji nasljeđuje i sam Black model. U radu proširujemo...
Vrednovanje u nastavi matematike: vrste, pristupi i metode
Vrednovanje u nastavi matematike: vrste, pristupi i metode
Matea Begić
Vrednovanje je važan dio školskog sustava kojim se određuju razine postignutih individualnih i općih ciljeva. U školi služi kao sredstvo za utvrđivanje razine uspješnosti učenika s obzirom na unaprijed definirane norme. Vrednovanje se razlikuje sa obzirom na to tko ga provodi, kada se provodi, kako se provodi i što se vrednuje kod učenika.
Web aplikacija za upravljanje domenskim konfiguracijama s IntelliSense mogućnostima
Web aplikacija za upravljanje domenskim konfiguracijama s IntelliSense mogućnostima
Juraj Todić
Ovaj rad bavi se razvojem web aplikacije za upravljanje specifičnim domenskim konfiguracijama s dodanim IntelliSense mogućnostima. Objasnit ćemo strukturu web aplikacije, funkcionalnosti backend i frontend dijela aplikacije, pokazat ćemo kako smo implementirali validaciju specifičnih domenskih konfiguracija te objasniti implementaciju Monaco uređivača koda kojeg ćemo proširiti s IntelliSense mogućnostima. Ovaj projekt napravljen je u suradnji s tvrtkom ENEA.
Web aplikacija-statistika u košarci
Web aplikacija-statistika u košarci
Luka Boras
U današnje tehološko doba javlja se potreba za pomoćnim alatima u košarkaškoj igri. Takav alat pronalazimo u košarkaškoj statistici. Ona služi trenerima, igračima, skautima i zaljubljenicima u ovaj sport. Iz ovih motiva je nastala web aplikacija - statistika u košarci. U ovom radu se opisuje postupak razvoja ove web aplikacije. Prvo su opisane tehnologije korištene u izradi aplikacije, zatim je opisana veza matematike i statistike u košarci. Nakon toga je opisan sam postupak...
Weibullova distribucija
Weibullova distribucija
Matea Marjanović
U ovom radu cilj je bio opisati Weibullovu distribuciju. Opisana je povijest istraživanja distribucije. Opisani su i objašnjeni osnovni pojmovi vezani za Weibullovu distribuciju poput funkcije distribucije i funkcije gustoće. Ilustriran je utjecaj promjena parametara na distribuciju i izvedene su numeričke karakteristike, odnosno r-ti centralni moment, očekivanje i varijanca. U drugom dijelu rada definirani su osnovni pojmovi u teoriji pouzdanosti kako bi se mogle razumjeti primjene u...
Yield Curve Modeling And Estimation
Yield Curve Modeling And Estimation
Juraj Botkuljak
The European Central Bank (ECB) relies on the timely availability of high-quality financial market indicators to facilitate data-driven decision-making. Gauges of interest rate dynamics are of particular interest to the central bank, given their relevance for monetary policy and financial stability. By capturing the term structure of interest rates, zero-coupon yield curves serve as the key barometer of market expectations of monetary policy, economic growth, and inflation....
Zadaci otvorenog tipa u nastavi matematike
Zadaci otvorenog tipa u nastavi matematike
Vedrana Babić
U radu je rečeno nešto više o zadacima otvorenog tipa, vrstama i klasifikaciji. Navedeno je na što se treba paziti kod odabira zadataka, kako od zatvorenih zadatka napraviti otvorene te kako organizirati sat u kojem učenici rješavaju zadatak otvorenog tipa. Prikazano je istraživanje koje je provedeno u Japanu o primjeni zadataka otvorenog tipa te o utjecaju zadataka na poučavanje i učenike. U Hrvatskoj je još uvijek zastupljena tradicionalna nastava u kojoj nema dovoljno...
Zaključivanje i razumijevanje u geometriji i algebri
Zaključivanje i razumijevanje u geometriji i algebri
Sara Stanić
Zaključivanje i razumijevanje smisla proučavanog sadržaja predstavljaja temelj matematike. Rekonstrukcijom matematičkih programa u školama povećava se učenikov razvoj u sadržajnom i proceduralnom znanju koji je potreban učenicima kako bi bili uspješni u nastavku učenja matematike i u svojim životima. Zaključivanje i razumijevanje matematičkih sadržaja su nerazdvojni u razvoju matematičke kompetencije te su usko povezani. Zaključivanje u matematici zahtjeva veću razinu ...
Zaključivanje i razumijevanje u geometriji i algebri
Zaključivanje i razumijevanje u geometriji i algebri
Sara Stanić
Zaključivanje i razumijevanje smisla proučavanog sadržaja predstavljaja temelj matematike. Rekonstrukcijom matematičkih programa u školama povećava se učenikov razvoj u sadržajnom i proceduralnom znanju koji je potreban učenicima kako bi bili uspješni u nastavku učenja matematike i u svojim životima. Zaključivanje i razumijevanje matematičkih sadržaja su nerazdvojni u razvoju matematičke kompetencije te su usko povezani. Zaključivanje u matematici zahtjeva veću razinu ...
Zaključivanje u nastavi matematike
Zaključivanje u nastavi matematike
Marta Ivanišić
Zaključivanje definiramo kao proces dolaženja do zaključaka na temelju dokaza ili navedenih pretpostavki, dok se razumijevanje definira kao razvijanje shvaćanja za stanje, kontekst ili koncept koje povezujemo s postojećim znanjem. Zaključivanje i razumijevanje imaju bitnu ulogu u nastavi matematike osnovnih i srednjih škola. Jedno od bitnijih zaključivanja je kreativno zaključivanje. Suprotnost kreativnom zaključivanju je imitativno zaključivanje koje učenici najčešće koriste...

Pages