Paginacija

Primjene običnih diferencijalnih jednadžbi
Primjene običnih diferencijalnih jednadžbi
Antonija Jurčić
U ovom radu proučavat ćemo neke primjene običnih diferencijalnih jednadžbi prvog reda u geometriji, fizici, biologiji te ekonomiji. Navest ćemo različite primjere problema koje ćemo modelirati pomoću diferencijalnih jednadžbi. Za rješavanje takvih problema ključna su dva koraka. Prvi korak je postavljanje jednadžbe koja opisuje vezu među veličinama koje se pojavljuju u tom problemu i zatim njihovo rješavanje pomoću metoda matematičke analize. Na samom početku definirat...
Primjeri problemskih zadataka i mogućih strategija za učenike različite školske dobi
Primjeri problemskih zadataka i mogućih strategija za učenike različite školske dobi
Dajana Borojević
Problemski zadaci sastavani su dio matematike i pojavljuju se s ciljem poboljšanja nastave i matematičkog obrazovanja učenika. Kako bi se ukazala važnost stjecanja vještine rješavanja problema, rad započinje upoznavanjem s odgojno-obrazovnim ciljevima učenja i podučavanja predmeta matematike te matematičkim procesima koji su sastavni dio Kurikuluma nastavnog predmeta Matematika za osnovne škole i gimnazije. U drugom poglavlju upoznajemo se s osnovnim pojmovima koji se vežu uz...
Problem diskretnog logaritma i Diffie-Hellmanov protokol
Problem diskretnog logaritma i Diffie-Hellmanov protokol
Iwan Josipović
Cilj ovoga rada je upoznavanje s osnovama kriptografskih sustava s javnim ključem. Od povijesne perspektive pa do prvih formalnih definicija koje su postavile temelje nove grane znanosti. Kroz primjere vidjeti ćemo takvu komunikaciju iz tri različite perspektive: pošiljaoca, primatelja i ”protivnika”. Početi ćemo sa Diffie-Hellmanovim protokolom za razmjenu ključeva, jer je ono postavilo temelje moderne kriptografije. Zatim ćemo objasniti prvi službeni kriptosustav pod...
Problem dividendi za Brownovo gibanje
Problem dividendi za Brownovo gibanje
Ana Maria Pejić
U ovom diplomskom radu upoznali smo se s problemom isplate dividendi za tvrke čija je vrijednost modelirana Brownovim gibanjem s pozitivnim driftom. U prvom uvodnom poglavlju predstavili smo problem i motive zbog kojih je moralo doći do promjene modeliranja vrijednosti tvtke. U drugom poglavlju prvo smo definirali Brownovo gibanje, zatim ono najvažnije, predstavili model Brownovog gibanja s driftom. Također, u drugom poglavlju smo se upoznali s vjerojatnosti propasti i vremenom...
Problem klasifikacije programskog koda
Problem klasifikacije programskog koda
Matija Patajac
U ovom radu bavit ćemo se problemom klasifikacije programskog koda, gdje nam je cilj pomoću obrade programskog jezika odrediti funkcionalnost nekog isječka koda. Predložit ćemo rješenje u obliku neuronske mreže bazirane na long short-term memory (LSTM) rekurentnoj mreži te dobivene rezultate usporediti s nekoliko radova koji su se bavili ovom temom.
Problem proporcionalne zastupljenosti i cjelobrojna optimizacija
Problem proporcionalne zastupljenosti i cjelobrojna optimizacija
Marija Tušek
Tradicionalno, proporcionalne alokacijske metode analiziraju se raznim indeksima neproporcionalnosti. Na temelju tih analiza smatra se da metoda najvećih ostataka daje najproporcionalnije rezultate, dok d’Hondtova metoda, koja se koristi i u Hrvatskoj za izbor saborskih zastupnika, često biva kritizirana da daje manje proporcionalne rezultate i pogoduje velikim političkim strankama. Kroz ovaj rad promatramo novi pristup cjelobrojne optimizacije koji sa snažnom matematičkom podlogom,...
Problem urni
Problem urni
Daria Solić
U ovom radu bavili smo se modelima urni koji su vrlo stari te se spominju još u Starom zavjetu židovskoj teologiji. Imaju bezbroj primjena u ekonomiji, industriji, tehnologiji, bioznanostima i zdravstvu. Kako je cilj rada bio modelirati određene modele urni Markovljevim lancima najprije smo naveli osnovne tvrdnje vezane za njih. Detaljno smo opisali Ehrenfestov i Bernoulli-Laplaceov model urni preko Markovljevih lanaca, naveli njihove primjene i dali povijesni pregled. Za kraj rekli...
Problem zvan nula
Problem zvan nula
Ana Hlatki
Nula je jedan od najznačajnijih brojeva. Od samih početaka i definiranja vrijednosti, oznake, pa i upotrebe privukla je pozornost brojnih matematičara. Otkada je uvedena i prihvaćena kao broj postavljaju se mnoga pitanja o njoj. Najčešća su pitanja o parnosti nule, o tome je li pozitivan ili negativan broj, koje su računske operacije izvedive s nulom, kojem skupu brojeva pripada i slično. Mnogim učenicima osnovnih, pa i srednjih škola nula zadaje problem. Samim time javlja se...
Proceduralna generacija 3D terena u OpenGL-u
Proceduralna generacija 3D terena u OpenGL-u
Marko Grozdanić
U sljedećem završnom radu istražuje se proceduralna generacija, točnije Diamond-Square Midpoint Displacement algoritam implementiran u svrhu generacije 3D modela terena. Ujedno se i opisuje izrada aplikacije koristeći moderni OpenGL 4.6 kojom ćemo vizualizirati terene, odnosno proceduralnu generaciju terena. Implementacija renderera sadrži podršku za teksture, materijale, kameru, osvjetljenje i sjenčare na osnovu Phongova modela osvjetljenja kao i vizualizaciju modela terena i...
Procjena autokorelacijske funkcije
Procjena autokorelacijske funkcije
Doris Paprić
U ovom diplomskom radu obradena je procjena autokorelacijske funkcije. Na samom početku rada napravljena je teorijska osnova vremenskih nizova, uveden je pojam stacionarnosti i opisani su osnovni modeli stacionarnih vremenskih nizova. Zatim, objašnjena je procjena očekivanja koja je bitna karakteristika stacionarnih procesa. U nastavku rada navedeno je nekoliko vrsta procjenitelja autokorelacijske funkcije. Kao klasični procjenitelj promatrana je uzoračka funkcija autokorelacija....
Procjena kreditnog rizika malih i srednjih poduzeća probranim metodama strojnog i dubokog učenja
Procjena kreditnog rizika malih i srednjih poduzeća probranim metodama strojnog i dubokog učenja
Antonio Krizmanić
Cilj istraživanja bilo je usporediti performanse CART metode, metode slučajne šume, metode ekstremnog podizanja gradijenta te metode višeslojnog perceptrona u procjeni kreditnoga rizika za iz javnih baza podataka uzorkovana mala i srednja poduzeća s područja Republike Hrvatske. Istraživanje je provedena u tri faze: između skupova najboljih 1% predstavnika svake metode te izmedu pojedinačnih najboljih predstavnika metoda prije i poslije selekcije relevantnih pokazatelja SFFS...
Procjena parametara Weibullove distribucije
Procjena parametara Weibullove distribucije
Ana Bulić
Weibullova distribucija se najčešće koristi u teoriji pouzdanosti te u teoriji životnog vijeka kao matematički model za opisivanje slučajnog vijeka trajanja nekog elementa a isto tako i u farmakologiji, biologiji, elektrotehnici, itd. U ovom diplomskom radu glavni cilj nam je procjena parametara Weibullove distribucije. Kako bi što bolje pristupili tom problemu prvo smo nešto više rekli o samoj Weibullovoj distribuciji i njezinoj primjeni. Weibullova distribucija za različite...

Paginacija