Paginacija

Polinomijalne matrice
Polinomijalne matrice
Maja Magić
Cilj ovog rada je upoznati se s osnovnim pojmovima, teoremima i rezultatima vezanih uz polinomijalne matrice. U prvom poglavlju rada dan je kratki osvrt na matrice i polinome, kao sastavnog dijela polinomijalnih matrica, dok u drugom poglavlju uvodimo definiciju polinomijalne matrice te osnovne operacije nad njima. Također, u radu su opisani i važniji teoremi kao što su to teoremi vezani uz dijeljenje polinomijalnih matrica, mali Bezoutov teorem i njegova generalizacija te...
Polja i prsteni
Polja i prsteni
Tena Tomičević
Glavna ideja ovog završnog rada je upoznavanje s algebarskim strukturama prstenima i poljima. Upoznat ćemo najvažnija svojstva binarnih operacija tih struktura i najbitnije definicije. Kako bi svojstva i definicije bile što razumljivije, navedeni su i neki primjeri prstena i polja. Opisano je i računanje pomoću Karatsubinog algoritma što uvelike skraćuje posao u računanju s velikim brojevima.
Posteri u Latex-u
Posteri u Latex-u
Lucija Tatarević
U ovom radu bavit ćemo se izradom akademskih postera u LATEX-u, od općenitih uputa kako osmisliti i isplanirati dobar poster, do toga kako se pišu posteri u LATEX-u pomoću a0poster, baposter i beamerposter paketa. Za kraj ćemo demonstrirati sve navedeno pomoću izrade postera naziva "Dizajniranje i izrada dobrog postera u LATEX-u".
Potpunost modela financijskog tržišta u diskretnom vremenu
Potpunost modela financijskog tržišta u diskretnom vremenu
Marija Varga
U ovom diplomskom radu cilj nam je bio analizirati potpunost modela financijskog tržišta u diskretnom vremenu. Kako bismo uopće mogli definirati potpunost matematičkog modela financijskog tržišta u diskretnom vremenu, prvo smo opisati financijsko tržište u diskretnom vremenu, financijske instrumente (osnovne i izvedene) kojima se trguje na financijskom trži- štu, te njihove cijene i povrate. Pritom smo od važnijih pojmova definirali pojmove kao što su portfelj, europska call i...
Poučavanje algebre iz perspektive učitelja.
Poučavanje algebre iz perspektive učitelja.
Marina Anić
Diplomski rad obraduje temu poučavanja algebre iz perspektive učitelja. Odgovara na pitanja s kojima se susreću učitelji matematike u poučavanju algebre. Obraduju se pitanja inicijalne motivacije učenika te primjeri kojima je moguće dati argumente u prilog korisnosti i zanimljivosti algebre. Rad se dalje bavi specifičnostima poučavanja algebre te posebnom kategorijom znanja koju treba posjedovati učitelj algebre koja je spoj stručnog matematičkog znanja i pedagoškog znanja....
Poučavanje i učenje geometrije u osnovnoškolskoj matematici
Poučavanje i učenje geometrije u osnovnoškolskoj matematici
Rebeka Šmit
Djeca se u ranoj dobi počinju igrati s igračkama raznih oblika i veličina. Već tada počinju primjećivati njihova svojstva i međusobne odnose. Sve do škole učenici kroz igru nesvjesno uče geometriju. No, geometrijski zadaci u školi, često učenicima predstavljaju problem. Geometrija je velikim dijelom vizualno područje, ali pri rješavanju zadataka nije dovoljno zadatku pristupiti isključivo iz vizualne perspektive. Naime, geometrija i planimetrija prepune su zadataka u kojima...
Poučavanje matematike pomoću igre
Poučavanje matematike pomoću igre
Iva Zlomislić
Za dobar nastavni sat potrebno je odabrati prikladnu motivaciju koja ovisi o profilu razrednog odjela. Načini motivacije učenika su brojni i raznoliki, od čega izdvajamo: učenje kroz igru, postavljanje izazova, upotreba tehnologije, razgovori o zanimljivostima vezanim uz određeni predmet. U ovom radu analizirana je primjena igre u procesu nastave matematike. Kako učenici često imaju razvijen animozitet prema matematici, potrebno je u nastavi primjenjivati metode koje će kod učenika...
Poučavanje programiranja
Poučavanje programiranja
Ivana Tucak-Roguljić
Cilj ovog rada je detaljno prikazati što je sve potrebno za uspješno poučavanje programiranja. Programiranje uključuje razvoj računalnog razmišljanja i vještinu pisanja koda u odabranom programskom jeziku. U radu su izloženi aspekti računalnog razmišljanja, te su dani konkretni primjeri za poticanje razvoja računalnog razmišljanja kod učenika, izbjegavajući standardne zadatke iz udžbenika. Predstavljeni su neki od programskih jezika namijenjeni poučavanju programiranja -...
Povijesni pregled spektalne teorije
Povijesni pregled spektalne teorije
Sanja Sočivica
U ovom radu upoznat ćemo se s osnovnim rezultatima iz spektralne teorije. Prvo ćemo uvesti pojmove: spektar operatora, svojstvene vrijednosti i svojstveni vektori operatora i druge pojmove potrebne za razumijevanje. Zatim ćemo istaknuti povijesni kontekst razvoja spektralne teorije. Definirati ćemo pojam spektralnog radijusa te iskazati jedan od najvažnijih rezultata spektralne teorije: spektralni teorem. Za kraj navodimo značaj fizike u razvoju spektralne teorije.
Povijest kriptografije
Povijest kriptografije
Dragica Nikolić
Kriptografija je matematička disciplina koja proučava različite načine kriptiranja. Ona omogućuje komunukaciju izmedu dviju strana tako da treća strana ne može razumjeti poruke. Treća strana može doći do poruke presretanjem, prisluškivanjem i na neke druge načine, ali ju ne može dešifrirati bez pravog ključa. Kroz povijest, od starog vijeka pa sve do danas, kriptografija je postupno napredovala i kako je vrijeme prolazilo imala je sve pouzdanije strojeve i metode kojima...
Površina i volumen u nastavi matematike
Površina i volumen u nastavi matematike
Martina Jukić
Površina i volumen dijelovi su nastave tijekom cijelog osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja u hrvatskim školama. Unatoč tome, ove su teme i dalje često problematične za učenike. U ovome radu pogledali smo neke od zadataka predvidenih za učenike prema trenutno dostupnim udžbenicima te vidjeli kakva očekivanja Kurikulum ima od nastavnika u poučavanju površine i volumena.
Pozitivni operatori, izometrije, polarna dekompozicija i dekompozicija na singularne vrijednosti
Pozitivni operatori, izometrije, polarna dekompozicija i dekompozicija na singularne vrijednosti
Ana Širanović
U ovom radu smo se bavili operatorima deniranim na unitarnim prostorima. U uvodu smo denirali sam pojam unitarnog prostora te skalarnog produkta, a zatim smo u svakom poglavlju zasebno opisali pozitivne operatore te izometrije. Na samom kraju rada smo iskazali i dokazali dva teorema, a to su polarna dekompozicija te dekompozija na singularne vrijednosti.

Paginacija