Paginacija

Raspberry Pi
Raspberry Pi
Nikola Živković
Raspberry Pi je jeftino mikroračunalo veličine bankovne kartice. Kreirala ga je Raspberry Pi fondacija s ciljem da poboljša i olakša početnicima učenje u računarstvu. Hardver se razvijao i poboljšavao sa svakom novom verzijom a trenutni procesor je Broadcomov SoC koji sadrži ARM-ove jezgre procesora koje također možemo pronaći i kod pametnih telefona. Najvažniji dio njegovog hardvera su svakako GPIO iglice koje mu i donose praktičnu važnost jer pomoću njih može...
Ravnoteža napete žice
Ravnoteža napete žice
Martina Franjo
U ovom radu proučavat ćemo ravnotežu jednodimenzionalnih kontinuuma. Objasniti ćemo što je kontinuum, te na primjeru napete elastične žice prikazati izvod jednadžbe ravnoteže, koja je linearna diferencijalna jednadžba drugog reda. Izvesti ćemo i jednadžbu stacionarnog provodenja topline kroz štap te pokazati da je ona identična jednadžbi ravnoteže napete žice. Također, razmatrati ćemo ponašanje žice uz različite rubne uvjete. Iskazati ćemo i dokazati princip...
Razlomci
Razlomci
Kristina Martić
Kroz ovaj rad prikazane su razne strategije za obradu sadržaja razlomaka te su dani primjeri zadataka kroz koje je moguće primijeniti te strategije. Naglasak se stavlja na važnost korištenja pet tipova matematičkih prikaza te međusobno kombiniranje tih prikaza u zadacima. U radu se mogu pronaći i zadaci kroz koje su predstavljena moguća rješenja učenika te analiza njihovih strategija rješavanja. Također su navedene moguće pogreške i miskoncepcije koje učenici mogu razviti.
Razmjena ključeva prstenastim učenjem s greškama
Razmjena ključeva prstenastim učenjem s greškama
Borna Majcan
Tema ovog rada je opisati kako se tajni ključevi mogu razmijeniti preko nesigurnog kanala pomoću tehnike prstenastog učenja s greškama. Prije toga opisani su potrebni algebarski pojmovi za definiciju. Također, opisano je i prstenasto učenje s greškama kao kriptosustav s asimetričnim ključem, a i nešto o povijesti i o njegovom prethodniku, učenju s greškama.
Razni načini zadavanja vjerojatnosti
Razni načini zadavanja vjerojatnosti
Sanja Pešorda
Vjerojatnost se, kao jedna od grana matematike, uvelike primjenjuje u svakodnevici. Upravo zato u ovom radu želimo pobliže pojasniti što je to vjerojatnost i koja su njezina svojstva. Najprije ćemo krenuti od osnovnih pojmova i povijesnih definicija vjerojatnosti koji su nam potrebni za daljnje razumijevanje. Nadalje, aksiomatski ćemo definirati vjerojatnost, iskazati i dokazati njezina svojstva te ćemo se pozabaviti definicijom vjerojatnosti na diskretnom vjerojatnosnom prostoru...
Razumijevanje tajnih poruka
Razumijevanje tajnih poruka
Marko Škrobo
Tijekom povijesti tajno komuniciranje većinom se odnosilo na vojne i državne sustave jer su ipak te tajne načuvanije i najvažnije za veliki broj ljudi. Informacije su se prenosile na takav način da nitko, osim pošiljatelja i namjernog primatelja, ne posumnja u postojanje poruke. Takav način tajnog komuniciranja naziva se steganograja. Paralelno s razvojem steganograje razvila se i kriptograja čiji cilj nije bio zatajiti samo postojanje poruke, već prikriti njezino značenje....
Razvoj QUIC protokola
Razvoj QUIC protokola
Krunoslav Vrkljan
QUIC je protokol baziran na UDP protokolu koji ima značajke TCP protokola. Pri komunikaciji poslužitelja i korisnika koristi razne pakete ovisno o poruci koju želi poslati. Paketi su zaštićeni enkripcijom tako da ako netko presretne paket podatci će ostati sigurni. U svakom paketu mora biti barem jedan okvir koji služe za komunikaciju. Za analizu paketa koristi se Wireshark s kojim se mogu pogledati detalji o paketima. Pomoću Java programskog jezika možemo razviti QUIC protokol....
Razvoj Windows 10 aplikacija
Razvoj Windows 10 aplikacija
Josip Kedveš
Široki spektar i sveprisutnost digitalnih uređaja u životu suvremenog čovjeka dovela je ideje razvoja univerzalnih aplikacija. Njihova je zadaća korisniku pružiti što sličnije iskustvo korištenja neovisno o uređaju. Od svih proizvođača softvera, Microsoft je trenutno došao najdalje u ovom polju razvoja aplikativnog softvera. Koncept koji je započeo 2013. godine doveden je novu razinu predstavljanjem operativnog sustava Windows 10 i univerzalne Windows platforme. Glavna ideja...
Razvoj kripotografskih hash funkcija bez ključa
Razvoj kripotografskih hash funkcija bez ključa
Danilo Šormaz
U radu smo opisali funkcije koje zbog svojih svojstava zauzimaju vrlo značajno mjesto u kriptografiji, a to su hash funkcije. U prvom dijelu smo definirali jednosmjernu funkciju, budući da je jednosmjernost bitno svojstvo hash funkcija. Naveli smo svojstva kriptografske hash funkcije, kao i odnose medu njima. Pomoću rođendanskog paradoksa odnosno rođendanskog napada, objasnili smo potrebu za definiranjem minimalne duljine hash vrijednosti. Nakon toga, detaljno je opisana...
Razvoj payment gateway-a za paypal express checkout servis
Razvoj payment gateway-a za paypal express checkout servis
Dino Turopoli
Ovaj diplomski rad opisuje teoriju vezanu za e-trgovinu, model plaćanja platnim karticama i problematiku usmjerivača plaćanja. Pojavom interneta počinje razvoj e-trgovina putem kojih se ubrzava i olakšava proces kupovine. Svaka e-trgovina ima implementira neki oblik usmjerivača plaćanja i koristi određeni model elektroničkog plaćanja. Najpopularniji model elektroničkog plaćanja je plaćanje platnim karticama. Bitnu ulogu u plaćanju platnim karticama igra usmjerivač...
Razvoj temeljnog razumijevanja geometrije
Razvoj temeljnog razumijevanja geometrije
Krunoslav Gazdović
U ovom radu iznesenu su važne ideje koje nastavniku mogu produbiti postojeće razumijevanje geometrije i koje ga mogu voditi u planiranju i izvedbi sata. Prve tri velike ideje usmjeravaju našu pažnju na način rada u geometriji koji uključuje skice, traženje promjenjivosti i nepromjenjivosti, te oblikovanje denicija. Proces dokazivanja, koji je objašnjen u Velikoj ideji 4, uključuje elemente svih triju početnih velikih ideja. Stvaranje i proučavanje pretpostavki može nas dovesti do...
Računanje Wienerovog indeksa stabla
Računanje Wienerovog indeksa stabla
Ivona Markulov
U kemijskoj literaturi Wienerov indeks je topološki indeks molekule. Nazvan je po znanstveniku H. Wieneru koji je 1947. godine ustanovio postojanje korelacije izmedu točke vrenja parafina i strukture molekula. Wienerov indeks grafa definira se kao zbroj udaljenosti svih vrhova u grafu. U ovom radu bavimo se različitim načinima računanja Wienerovog indeksa stabala. Najprije ga računamo za neke specijalne tipove grafova kao što su potpuni grafovi, zvijezde, putevi itd. Glavni dio rada...

Paginacija